Skip to main content

KAS zawiadomi podatników o nieuczciwych kontrahentach

Podatnik powinien na bieżąco weryfikować swoich kontrahentów mimo działań KAS.


Z początkiem roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyskał nowe uprawnienia, ponieważ w ramach czynności analitycznych ma on prawo informować podatników o ryzyku występowania tzw. „znikającego podatnika” w obrocie towarami lub usługami dostarczanymi do tego podatnika przez innych kontrahentów.
W rozumieniu przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przez znikającego podatnika rozumie się podmiot zarejestrowany jako podatnik dla celów podatku od towarów i usług, który z potencjalnym zamiarem oszustwa nabywa towary lub usługi lub symuluje ich nabywanie i zbywa je jako opodatkowane podatkiem od towarów i usług, nie wpłacając podatku od towarów i usług do właściwego organu podatkowego.


Zgodnie z nowymi przepisami ujawnienie przez organ podatkowy podatnikowi danych jego kontrahentów nie naruszy przepisów o tajemnicy skarbowej oraz przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa.


Podatnik, który został poinformowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ryzyku, że w łańcuchu dostaw może pojawić się „ znikający podatnik” może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie działań informacyjnych.


Należy wnioskować, że przepisy o „ znikającym podatniku” to kolejne działania fiskusa zmierzające do wykazania przez podatników dobrej wiary. Uzasadnienie do projektu nowelizacji ww. ustawy wskazuje, że mimo wprowadzenia dodatkowego narzędzia informacyjnego, podatnicy nadal są obowiązani do dochowania należytej staranności w wykonywaniu własnej działalności gospodarczej.


Jeśli podatnik nie podejmuje żadnych działań zmierzających do weryfikacji podatnika lub nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli może narazić się na zarzut, że świadomie uczestniczy w procederze wyłudzenia podatku VAT.
Podstawa prawna: art. 15a ustawy z 16 listopada 2016 o Krajowej Administracji Skarbowej ( Dz. U. z 2021, poz. 422 ze zm.)

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?