Skip to main content

Preferencje dla firm pomagającym uchodźcom

Z ulg skorzystają firmy, które przekażą darowiznę na rzecz wybranych instytucji.


W dniu 5 marca b.r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zerową stawkę podatku VAT dla darowizn przekazanych na cele związane z pomocą dla ofiar działań wojennych na terytorium Ukrainy. Stawka zerowa podatku VAT ma obowiązywać od 24 lutego b.r. do 30 czerwca b.r.


Obniżoną stawką podatku VAT objęte są świadczenia realizowane na rzecz Agencji Rezerw Turystycznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Zerową stawkę podatku stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi oraz wskazanym podmiotem, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Pomoc ma charakter otwarty i przepisy nie regulują jakie konkretnie nieodpłatne dostawy towarów lub usług na rzecz osób poszkodowanych objęte są preferencją.


Z kolei na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na wytworzenie lub nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych dla uchodźców za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Darowizny nie stanowią przychodu dla podmiotów obdarowanych.


Aktualnie trwają także prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Projekt zakłada zaniechanie poboru ryczałtu w wysokości wydatków na wytworzenie lub nabycie rzeczy będących przedmiotem darowizny przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych.


Zapowiadany projekt zakłada zaniechanie podatku od świadczeń przekazanych wskazanym instytucjom w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna:

  • ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
  • projekt z dnia 15.03.2022 r. rozporządzenie MF z dnia … marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?