Skip to main content

Co się zmieni w Polskim Ładzie od 1 lipca

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składkę zdrowotną od dochodu a nie od podatku.


Sejm przyjął zmiany Polskiego Ładu, które mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Planowane zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą m.in. likwidacji ulgi dla klasy średniej.


Nowelizacja dotyczy także zmian w składce zdrowotnej. Niestety nie obejmuje ona przedsiębiorców rozliczających podatek na zasadach ogólnych. Zmiana dotyczy przedsiębiorców objętych ryczałtem, kartą podatkową oraz podatkiem liniowym. Będą oni mogli odliczyć od podstawy opodatkowania zapłaconą w danym roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne jednak tylko do wysokości limitu nie przekraczającego w danym roku podatkowym 8700 zł. Liniowcy będą mogli wybrać albo pomniejszenie podstawy opodatkowania o składkę zdrowotną albo zaliczenie jej w koszty uzyskania przychodu. Ryczałtowcy nie wykazują kosztów zatem będą mogli jedynie odliczyć od dochodu zapłaconą składkę zdrowotną.


Zmieni się także skala podatkowa. Ustawodawca planuje obniżenie stawki podatku z 17% na 12% oraz obniżenie kwoty zmniejszającej podatek. W skali roku kwota zmniejszająca podatek wyniesie 3600 zł, co daje miesięcznie przy poborze zaliczki na podatek dochodowy kwotę 300 zł. Nie zmieni się dochód wolny od podatku i nadal będzie wynosił 30 000 zł.


Jeśli pracownik uzyska dochody od kilku pracodawców będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty pomniejszającej podatek na druku PIT-2 nie więcej niż u trzech pracodawców. W oświadczeniu pracownik wskaże, że pracodawca będzie uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.


Wobec tego gdy pracownik pracuje na dwa etaty powinien złożyć oświadczenie PIT-2 w jednym i drugim zakładzie pracy wskazując, że pracodawca powinien stosować 1/24 kwoty zmniejszającej podatek. W praktyce jednak może się okazać, że pracownicy będą rezygnować ze składania oświadczeń w obawie przed dopłatą podatku na podatek na koniec roku.

 

Z projektowanymi zmianami można zapoznać się w linku.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?