Skip to main content

Płatność kartą kredytową bez weryfikacji z białą listą

Dla płatności za transakcje kartą kredytową nie stosuje się wyłączenia z kosztów podatkowych.


Organ podatkowy w ostatniej interpretacji uznał, że płatność dokonana na rzecz kontrahenta kartą kredytową nie stanowi przelewu i podmiot gospodarczy nie musi weryfikować czy rachunek na który przekazano środki pieniężne znajduje się na „białej liście”. Oznacza to, że sankcje z art.15d ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy o CIT nie będą miały zastosowania.


Na podstawie powołanego przepisu podmioty gospodarcze nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji związanej z działalnością gospodarczą została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku dostaw potwierdzonych fakturą i dokonanych przez podatnika VAT płatność została dokonana przelewem na rachunek inny niż znajdujący się na „białej liście” lub pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zapłaty dokonano z pominięciem wskazanej metody.


Skarbówka potwierdza, że płatności dokonywane przy użyciu kart kredytowych są obecnie powszechnie stosowaną formą regulowania zobowiązań z kontrahentami i ta forma płatności spełnia przesłanki zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. Zatem zapłata kartą kredytową nie będzie stanowiła dla przedsiębiorcy podstawy do zastosowania sankcji z art.15d ust.1 pkt 1 ustawy o CIT w postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków za które zapłacono kartą.


W zakresie obowiązku weryfikacji rachunku odbiorcy płatności art.15 d ust.1 pkt 2 ustawy o CIT wskazuje, że w przypadku płatności z użyciem kart kredytowych podmioty gospodarcze nie zaliczają do kosztów podatkowych wydatków w części w jakiej płatność została dokonana przelewem na rachunek inny niż na białej liście.


Regulacja ustawowa nakazuje weryfikację rachunku kontrahenta z białą listą wyłącznie przy dokonywaniu płatności przelewem na rachunek bankowy. W ocenie organu skarbowego transakcje dokonane kartą kredytową choć odbywają się za pośrednictwem rachunku bankowego nie mogą zostać uznane za przelew. Wobec tego podmiot gospodarczy nie musi weryfikować czy rachunek swojego kontrahenta znajduje się na „białej liście”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 31.05.2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.102.2022.2.MF powołał się na objaśnienia podatkowe ministerstwa finansów z dnia 20 grudnia 2019 roku, z których wynika, że „uregulowanie płatności kartami płatniczymi lub poprzez wykorzystanie usługi pay-by-link nie mieści się w zakresie użytej w ustawie zmieniającej terminologii „płatność dokonana przelewem”.(…) skoro nie jest to przelew, dokonanie płatności kartą lub pay-by-linkiem nie mieści się w zakresie regulacji wskazanej wyżej normy prawnej. Zatem zapłata w ten sposób na rachunek spoza wykazu nie będzie skutkowała poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych w postaci utraty możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w podatkach PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT. Oznacza to, że podatnik nie musi weryfikować, na jaki rachunek będą przekazywane jego środki i czy rachunek ten jest w wykazie, jeżeli płatność będzie dokonywana za pomocą tych innych niż przelew instrumentów płatniczych”.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?