Skip to main content

Parkowanie pod domem i odliczenie podatku VAT

Zasady używania samochodu w celach służbowych muszą obiektywnie potwierdzać wykluczenie użycia pojazdu w celu innym niż działalność gospodarcza.


Z art. 86 ust.1 i art. 86a ust.1 i ust. 3 pkt 1 lit. a i ust.4 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi podatku od towarów i usług, który prowadzi działalność gospodarczą przysługuje prawo do odliczenia 50% lub 100% podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z używaniem samochodu nabytego na firmę. Oznacza to, że jeśli samochód jednocześnie wykorzystywany jest w celach prywatnych i firmowych to można odliczyć 50% podatku VAT, a jeśli podatnik wykorzystuje samochód wyłącznie w działalności gospodarczej to ma prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości.


Wątpliwość podatnika dotyczyła możliwości pełnego odliczenia podatku VAT, jeśli pracownicy korzystają z samochodów firmowych służbowo i parkują je pod swoim domem? Z opisu faktów każdy pracownik korzystał z samochodu wyłącznie do wyjazdów w celach handlowych. Po zakończeniu pracy pracownik wracał z podróży do swojego miejsca zamieszkania i w tym miejscu kończył podróż służbową.


Parkowanie samochodu służbowego pod domem pracownika w ocenie skarbówki pozwala na wykorzystywanie samochodu do celów prywatnych, a żaden system kontroli w postaci analizy kart flotowych, ewidencji, oświadczeń pracownika stanu tego nie zmieni. Tak więc, organ podatkowy odmówił podatnikowi prawa do pełnego odliczenia podatku VAT pomimo, że przedsiębiorca stworzył efektywny system zapobiegający wykorzystanie przez pracowników samochodów firmowych do użytku prywatnego. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (patrz wyrok z 02.06.2020r., sygn. I SA/Rz 266/20) wydał korzystne wobec przedsiębiorcy rozstrzygnięcie i wskazał, że przepisy ustawy o VAT nie określają sposobu w jaki przedsiębiorca ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w niej pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku VAT.


W ocenie sądu chodzi jedynie o stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika. Zatem określenie w regulaminie lub w zarządzeniu zasad użytkowania pojazdów służbowych, oświadczenia pracowników, kontrola sposobu wykorzystania przez pracowników pojazdów pozwalają w ocenie sądu na uznanie, że samochody mogą być wykorzystywane w celach służbowych, a więc przedsiębiorca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?