Skip to main content

Paragon w postaci kodu QR

Sprzedawca powinien zapewnić nabywcy czytelny widok paragonu umożliwiający sprawdzenie transakcji.


Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl ww. przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Zgodnie z art. 111 ust. 1b ustawy o VAT w ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wykazuje się dane o sprzedaży zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.
Przepisy umożliwiają wydawanie paragonów w formie papierowej lub za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej. Jednak nie wszyscy podatnicy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy elektronicznej z oprogramowaniem. Aktualnie z formy ewidencji sprzedaży za pomocą kasy z oprogramowaniem mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).
Wobec tego powstaje pytanie czy przedsiębiorca, który posiada kasę z oprogramowaniem „tzw. kasę wirtualną” może nie drukować paragonu tylko wyświetlić paragon w formie kodu QR? Przepisy oraz stanowisko organu podatkowego wskazują, że przedsiębiorca może nie wydawać paragonu fiskalnego i stosować paragony w formie kodów QR za zgodą nabywcy i pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu dotyczącym kas wirtualnych. Dodatkowo sprzedawca ma obowiązek wyświetlić paragon w taki sposób aby zapewnić nabywcy zapoznanie się z danymi o sprzedaży.


Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy wirtualnej, gdy komponent komunikacyjny kasy umieszczonej w urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług nie umożliwia komunikacji kasy z drukarką, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie.


Pismo z dnia 5 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.165.2022.3.PRM „Zgodnie z brzmieniem (…) rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych podatnik ewidencjonujący sprzedaż towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania może nie drukować, czyli jednocześnie nie wydawać paragonu fiskalnego m.in. pod warunkiem, wyświetlenia paragonu przez nie mniej niż 30 sekund lub do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży”.

 


Lidia Rubińska ,Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?