Skip to main content

Ulga na terminal płatniczy

Odliczenie wydatków na terminal płatniczy nie pozbawia przedsiębiorcy zaliczenia ich w koszty.


Na podstawie przepisów podatkowych przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z ulgi na terminal płatniczy.


Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala. Ulga przysługuje w tym roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności z użyciem terminala płatniczego i w roku następnym. Wysokość odliczenia wynosi 2500 zł dla przedsiębiorców zwolnionych w obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących lub 1000 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców.


Przedsiębiorca posiadający status „małego podatnika” mający prawo do zwrotu podatku VAT przez co najmniej siedem miesięcy albo przez co najmniej dwa kwartały w zależności od tego czy rozlicza podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie może odliczyć 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz opłat związanych z obsługą transakcji, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym. Odliczenie przysługuje w każdym roku w którym przedsiębiorca poniósł ww. wydatki.


Przedsiębiorca dokona odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L lub w PIT-28 za ten rok podatkowy, w którym poniósł wydatki lub w latach kolejnych, nie dłużej jednak niż przez sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym wydatek został poniesiony. Kwota odliczenia nie może przekroczyć wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.


Ulga się nie należy także, gdy przedsiębiorca korzystał w danym roku z programów pomocowych finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych. Z odliczenia można skorzystać dopiero w tym roku, w którym przedsiębiorca zaprzestał korzystania z programu pomocowego.


Ulga nie przysługuje również gdy przedsiębiorca przyjmował płatności z użyciem terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. Ograniczenie to nie dotyczy „małych podatników”.


Skorzystanie z ulgi nie stanowi przeszkody aby przedsiębiorca zaliczył wydatki na terminal płatniczy do kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.


Podstawa prawna: art.26 hd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 11 ust.3a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?