Skip to main content

Nie trzeba składać zeznania żeby odliczyć stratę

Podatnik nie musi czekać do momentu złożenia zeznania, żeby odliczyć stratę z lat ubiegłych.

 

Przepisy podatkowe umożliwiają odliczenie strat z lat ubiegłych na bieżąco przy obliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. W ten sposób stratę mogą odliczać przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem PIT oraz podatkiem CIT, bowiem przepisy dotyczące rozliczania strat są wspólne dla obu ustaw podatkowych.

 

Zgodnie z przepisami na odliczenie straty podatkowej podatnik ma pięć kolejnych lat liczonych od tego roku, w którym powstała strata. Warunkiem jest aby nie odliczyć więcej niż 50 % straty w którymkolwiek roku pięcioletniego okresu albo nie więcej niż 5 000 000 zł w jednym roku pięcioletniego okresu, z tym, że kwota odliczenia w którymkolwiek z tych lat również nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Podstawą odliczenia straty jest osiągnięcie przychodu z tego samego źródła z którego powstała strata. Jak wynika z przepisów podatkowych o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła przychodów.

 

Przepisy podatkowe nie wskazują, że można obniżyć dochód o wysokość straty dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. Wobec tego straty podatkowe z lat ubiegłych mogą być odliczane w trakcie trwania roku podatkowego od dochodu bieżącego. Podatnik nie musi czekać z odliczeniem do momentu złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem odliczenia straty w trakcie roku jest osiąganie dochodu i wykazanie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Należy jednak pamiętać, że nie należy przekroczyć limitu odliczenia tej straty oraz pięcioletniego okresu. Decyzja o odliczeniu straty w trakcie roku podatkowego, czy też po jego zakończeniu należy do samego podatnika.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 19 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.129.2019.2.KP potwierdza, że „w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody pozostaje w gestii podatnika. W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą zaliczkowo odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych”.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?