Skip to main content

Likwidacja firmy i rozliczenie VAT

Z dniem złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu działalności przedsiębiorca nie ma prawa wystawiania faktur VAT.


Przepisy ustawy o VAT przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania usług prawnych. Na podstawie art.19a ust. 5 pkt 4 lit. b oraz ust.7 ustawy o VAT w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej i biurowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeśli nie wystawiono faktury obowiązek podatkowy powstanie w chwilą upływu terminu jej wystawienia, a gdy nie określono tego terminu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności za usługę.


Na podstawie art.106i ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jednak w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności.


Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego opodatkowaniu podlega dostawa towarów i świadczenie usług, a nie jedynie wynagrodzenie za wykonane czynności nawet gdy jest ono należne w okresie kiedy przedsiębiorca nie jest już podatnikiem podatku VAT.


Zdaniem organu podatkowego w przypadku zakończenia działalności gospodarczej i utraty statusu podatnika podatku VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury oraz składania JPK-VAT za okres w którym powstał obowiązek podatkowy. Istnieje jednak obowiązek zapłaty należnego podatku VAT z tytułu wykonanej usługi.


Organ podatkowy w piśmie z dnia 15 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.703.2022.1.WN potwierdza, że „mimo, iż (…) nie prowadzi już działalności gospodarczej, z chwilą powstania obowiązku podatkowego, będzie (…) obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonanej usługi i dokonania zapłaty podatku należnego z tego tytułu, natomiast nie ma obowiązku wystawienia faktury oraz złożenia do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7/plik jpk_vat.”


W przypadku likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT ma obowiązek zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Skutkiem złożenia takiego zgłoszenia jest wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT. Wykreślenie następuje z dniem wskazanym w zgłoszeniu VAT-Z. Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej w drodze jej likwidacji i złożenie VAT-Z skutkuje brakiem możliwości wystawiania faktur z dniem wskazanym w zgłoszeniu.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?