Skip to main content

Przejście na estoński CIT w trakcie roku

W niektórych sytuacjach przejście na estoński CIT może wydawać się problematyczne.


Zgodnie z art.28j ust.1 pkt 7 ustawy o CIT opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek może wybrać podatnik, jeżeli złoży do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.


Na podstawie art. 28j ust.5 ustawy o CIT zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2023 r., sygn. III SA/Wa 1335/23 nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że przepisy podatkowe nie określają od kiedy można złożyć zawiadomienie ZAW-RD o wyborze formy opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W ocenie podatnika może ono zostać złożone z wyprzedzeniem, w tym przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego.


Sąd wskazał, że ZAW-RD może zostać złożone przed rozpoczęciem nowego, niepełnego roku podatkowego pod pewnymi warunkami. Aby zawiadomienie składane przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego było skuteczne, podatnik powinien w pierwszej kolejności zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, a następnie złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.


Wobec tego zawiadomienie o przejściu na estoński CIT w trakcie roku podatkowego nie może zostać złożone przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 28j ust. 5 ustawy o CIT. Jeśli więc podatnik planuje zmianę formy opodatkowania na estoński CIT w trakcie roku podatkowego powinien najpierw zamknąć rok podatkowy, tj. zamknąć księgi, sporządzić sprawozdanie finansowe i dopiero dokonać wyboru tej formy poprzez złożenie ZAW-RD.


W ocenie sądu wykładnia art.28j ust.5 ustawy o CIT wskazuje, że samo złożenie zawiadomienia przed dokonaniem tych czynności, tj. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego nie jest skuteczne.


Sąd podkreśla, że podatnik może dokonać powyższych czynności równolegle, a więc zamknąć księgi rachunkowe, sporządzić sprawozdanie finansowe i jednocześnie złożyć zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT. Po złożeniu zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, zamknięciu ksiąg i sporządzeniu sprawozdania finansowego rozpoczyna się nowy rok podatkowy, w trakcie, którego należy stosować przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtem dochodów spółek.


Jeśli przesłanki wynikające z art. 28j ust.5 nie zostaną spełnione podatnik nie może wybrać estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?