Skip to main content

System KSeF to także korzyści dla biznesu

W systemie KSeF nabywca ma pewność, że fakturę wystawił podmiot do tego uprawniony.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca e- fakturowanie zapewnia zarówno korzyści podatkowe jak i biznesowe. Z początkiem lipca 2024 r. tylko „duże” podmioty będą miały obowiązek wystawiania faktur w systemie KSeF, a dla małych i średnich przedsiębiorstw obowiązek ich wdrożenia został odroczony do 1 stycznia 2025 roku.

 

Z przepisów wprowadzających obowiązkowy system e-faktur wynika, że faktury wystawiane przez firmy dla konsumentów (B2C) nie będą objęte KSeF. Podobnie bilety spełniające wymogi faktury lub faktury wystawiane w procedurze szczególnej OSS i IOSS także nie będą objęte systemem KSeF.

 

Ministerstwo Finansów widzi również korzyści biznesowe związane z obowiązkowym systemem e-fakturowania. Zdaniem administracji skarbowej rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji między kontrahentami, ale także przyspieszy realizację płatności. Obowiązek e-fakturowania usprawni procesy księgowe, co przedłoży się na oszczędność czasu pracowników. Jednocześnie jednolity wzór e-faktur zmniejszy liczbę pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych z faktur. Faktury będą przechowywane i archiwizowane przez administrację skarbową przez 10 lat co zmniejsza ryzyko zgubienia faktury oraz konieczność wystawiania duplikatów faktur. Likwidacji ulegnie możliwość wystawiania not korygujących, w razie pomyłki możliwe będzie wystawienie faktury korygującej.

 

Korzyści wynikające z systemu KSeF to szybszy zwrot podatku VAT. Przedsiębiorca, który wystąpi z wnioskiem o zwrot podatku VAT naliczonego otrzyma zwrot w terminie 40 dni, a nie w ciągu 60 dni. Przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązków, ponieważ wystawianie faktur w systemie KSeF ograniczy przesyłanie na żądanie organów podatkowych struktury jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur, tzw. JPK_FA.

 

Według informacji przekazanych przez resort finansów firmy nie będą musiały dostosowywać własnych programów informatycznych w celu generowania i przesyłania e-faktur. KSeF to ogólnokrajowy system informatyczny wprowadzony przez Ministerstwo Finansów.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?