Skip to main content

Faktury w KSeF przy przemieszczaniu własnych towarów

Wewnątrzzakładowe przemieszczanie towarów trzeba będzie udokumentować fakturą w KSeF.


Firmy zagraniczne, które posiadają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy własnych towarów będą miały od 1 lipca 2024 r. obowiązek dokumentowania wewnątrzzakładowego przemieszczania własnych towarów, tj. WZPT fakturą ustrukturyzowaną wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.


Z art.13 ust.3 ustawy o VAT wynika, że za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) uznaje się m.in. przemieszczanie przez podatnika VAT lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów(…).


Organ skarbowy w poniższej interpretacji wskazał, że od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywał przepis art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT, który wskazuje, że podatnicy będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązek wystawienia faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur dotyczyć będzie także podatników posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które to miejsce będzie uczestniczyło w transakcji, dla której będzie wystawiona faktura.


W ocenie organu skarbowego przemieszczając własne towary z magazynu z terytorium Polski do magazynów znajdujących się na terytorium innego kraju członkowskiego, zgodnie z art. 106a w związku z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT należy udokumentować poprzez wystawienie faktury. Zgodnie z ww. przepisami podatnik jest więc obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, przez którą w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy rozumie się między innymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zatem czynność wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy należy udokumentować fakturą. Od 1lipca 2024 r. będzie to faktura wystawiona przy użyciu KSeF.
W piśmie z dnia 21 grudnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.484.2023.2.GK potwierdza, że „skoro posiadacie Państwo na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 28b ustawy oraz dokonujecie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, zobowiązani będziecie do wystawienia faktury, to zgodnie z art. 106ga ust. 1 obowiązani jesteście od 1 lipca 2024 r. dokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w ramach WZPT fakturą ustrukturyzowaną wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur”.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?