Skip to main content

Masaż tajski nie zawsze zwolniony z VAT

Zwolnienie usługi medycznej z podatku VAT zależy od spełniała przesłanek ustawowych.

Najnowsza linia interpretacyjna organów skarbowych wskazuje, że w celu zastosowania zwolnienia z podatku VAT usług masażu wykonywanych przez masażystów zagranicznych konieczne jest posiadanie przez nich kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem Ministerstwa Zdrowia, że kwalifikacje te spełniają wymogi dyplomów nadawanych przez uczelnie w Polsce. 

Zatem, jeśli przedsiębiorca zatrudni w Polsce obywateli z Bali, Filipin czy Indonezji, którzy posiadają dyplomy uprawniające do wykonywania masażu zdobyte za granicą i przetłumaczone na język polski nie oznacza, że usługa masażu będzie zwolniona z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone m.in. w ramach wykonywania zawodów medycznych. 

W rozumieniu cytowanych przepisów, zwolnienie z podatku VAT wykonywania  masażu, adresowane jest w szczególności do podmiotów leczniczych, które świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także wykonywane w ramach zawodów medycznych.

W celu zastosowania zwolnienia z podatku VAT usług masażu  muszą zostać spełnione dwie przesłanki łącznie. Pierwsza z nich to przesłanka o charakterze podmiotowym, a więc przedsiębiorca musi być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Druga przesłanka dotyczy rodzaju świadczonych usług, a więc muszą to być usługi świadczone w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, ratowaniu lub przywracaniu i poprawie zdrowia. Niespełnienie jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 marca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.840.2023.2.ŻR wskazuje, że „w świetle obowiązujących przepisów ustawy, świadczone usługi, które będą stanowić usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, lecz będą świadczone przez pracowników, którzy nie posiadają uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub/i technika masażysty uzyskanych w Polsce oraz ich kwalifikacje nie zostały potwierdzone wydanym przez polskie Ministerstwo Zdrowia zaświadczeniem, nie będą mogły korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?