Skip to main content

Połączenie działalności spółek Polexpert, Eurodirect oraz BDO

Połączenie działalności spółek Polexpert, Eurodirect oraz BDO

Szanowni Państwo

alt

Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja  2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert sp.  z o.o, Eurodirect sp. z o.o.  oraz BDO sp. z o.o.
Dotychczas zarówno Polexpert  sp. z o.o  jak i Eurodirect sp. z o.o. funkcjonowały jako 100 % spółki zależne wobec  spółki BDO sp. z o.o. 
Połączenie działalności nastąpiło zgodnie z przepisami Kodeksu spółek Handlowych i zachowaniem sukcesji uniwersalnej – czyli z zachowaniem wszystkich nabytych praw i obowiązków.
Połączenie ma na celu optymalizację działalności wymienionych podmiotów i wpłynie pozytywnie, na jakość oferowanych usług.  Dotychczasowa działalność spółek Polexpert i Eurodirect będzie prowadzona jako odrębne marki w ramach struktury prawnej BDO: Polexpert jako filia BDO z siedzibą w Warszawie i Eurodirect – filia BDO z siedzibą w Katowicach i Krakowie. Taka kombinacja zapewni optymalne wykorzystanie globalnych zasobów  i międzynarodowego doświadczenia sieci BDO International i przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych szkoleń.
BDO sp. z o.o. bada corocznie sprawozdania finansowe ponad 600 podmiotów w tym wielu spółek giełdowych, jak też wydaje co roku ponad 500 ekspertyz prawnych i podatkowych. Pracownicy BDO są autorami wielu publikacji fachowych i uznanymi ekspertami z dziedziny rachunkowości, podatków i prawa praca. Działając w ramach jednej formy prawnej z wyodrębnionymi markami mamy możliwość wykorzystania wszystkich zasobów BDO przy jednoczesnym zachowaniu dorobku, kultury i działalności lokalnej dotychczas oferowanej przez spółki Polexpert i Eurodirect.
Osoby zarządzające w przyłączonych podmiotach i zatrudnieni pracownicy będą kontynuowali swoje prace w ramach tych samych kompetencji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z naszą ofertą dostępną w jesiennych katalogach oraz na stronach www.polexpert.com.pl, www.eurodirect.pl, www.szkolenia-bdo.pl

 

Pismo do ściągnięcia w PDF.
 

alt

Sławomir Chrzanowski
Partner Zarządzający
Departament Szkoleń BDO sp. z o.o.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?