Skip to main content

Raporty zintegrowane to szansa dla spółek i rynku – wypowiedź dr A Helin, Prezesa BDO

Rośnie zapotrzebowanie na przejrzyste i jasne informacje prezentowane w bilansie. Odpowiedzią na to mogą być wyniki prac Międzynarodowej Rady Zintegrowanego Raportowania opracowującej wytyczne dla nowego rodzaju sprawozdań.

Jeszcze w tym półroczu powinniśmy poznać zasady zintegrowanego raportowania. Prace nad nimi kończy Międzynarodowa Rada Zintegrowanego Raportowania (ang. The International Integrated Reporting Council – IIRC). Raporty sporządzane zgodnie z wytycznymi Rady mogłyby zastąpić dzisiejsze sprawozdania finansowe.

Globalizacja, oczekiwania odbiorców sprawozdań oraz liczne regulacje doprowadziły do zbyt dużej złożoności raportowanych przez przedsiębiorstwa informacji. Złożoność ta często utrudnia potencjalnym inwestorom jasne zrozumienie modelu biznesowego firmy oraz tego,  jak kreuje ona swoją wartość.

W szybkim tempie rośnie więc zapotrzebowanie na przejrzyste i jasne informacje uwzględniane w bilansie. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie mogą być raporty zintegrowane.

Pełny artykuł na stronie Rzeczpospolita http://archiwum.rp.pl/artykul/1238992-Raporty-zintegrowane-to-szansa-dla-spolek-i-rynku.html#.U0uGkFfRPVE

 

Polecamy szkolenia z rachunkowości:

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?