Skip to main content

2015: MF proponuje kolejne zmiany w VAT

Odpowiedzialność solidarna będzie miała zastosowanie do takich towarów, jak: złoto, srebro, platyna, tablety, notebooki, laptopy czy konsole do gier. Rozszerzony zostanie także mechanizm odwrotnego obciążenia, m.in. na telefony komórkowe, w tym smartfony – wynika z najnowszych założeń do nowelizacji ustawy o VAT.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług jest podzielony na kilka obszarów.

Pierwszy dotyczy zmian w zakresie odliczania podatku naliczonego do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych. Resort finansów chce wprowadzić możliwość uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego wybranego przez podatnika sposobu obliczania proporcji przy odliczaniu VAT od wykorzystywanych przez podatnika towarów i usług zarówno do działalności podlegającej opodatkowaniu, jak i działalności niepodlegającej VAT. Trzeba pamiętać, że konieczność proporcjonalnego odliczenia podatku dotyczy tylko tych towarów i usług, których nie można w całości przypisać działalności podlegającej VAT lub działalności nieobjętej zakresem VAT. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego będzie uznawał prawidłowość sposobu określenia proporcji lub uzna go za nieprawidłowy, wskazują sposób, który będzie najbardziej odpowiadał specyfice prowadzonej przez podatnika działalności.

Ustalenie proporcji z udziałem naczelnika urzędu skarbowego ma być możliwe również do okresów rozliczeniowych przed dniem w życia nowelizacji – wynika z propozycji przepisu przejściowego.

Drugi obejmuje likwidację zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, stanowiących odrębną całość lub będących właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

Trzeci zakłada wprowadzenie przepisu umożliwiającego wyłączenie nałożonego na dłużników obowiązku skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury, jeżeli nie ureguluje on w całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, w przypadku, w którym dłużnicy będą w trakcie postępowania upadłościowego, w którym upłynął ten 150. dzień.

Czwarta propozycja dotyczy ograniczenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w zakresie dostaw towarów wykazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (m.in. pręty stalowe), do transakcji obejmujących dostawy dokonywane na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jeżeli wartość dostarczanych towarów dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu bez kwoty podatku przekracza 20 tys. zł.

Piąta z pozycji przewiduje wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców. Informacje te mają zawierać zbiorcze dane o dokonanych transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca.

Cel tej zmiany? Uszczelnienie systemu, bo możliwa będzie kontrola transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Szósta zmiana to rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na:

  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostaw złota inwestycyjnego w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,

  • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”.

  • telefony komórkowe, w tym smartfony.

Siódma nowość miałaby objąć wysokość kaucji gwarancyjnej dla podmiotów dostarczających paliwa. Resort finansów zaproponował podniesienie minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej dla podatników dostarczających paliwa odpowiednio z 200 tys. zł do 1 mln zł i z 3 mln zł do 10 mln zł.

W założeniach do zmian w VAT jest też kilka zmian doprecyzowujących i porządkujących obecne regulacje.

Większość zmian miałaby wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Najbliższe szkolenia podatkowe

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?