Skip to main content

Różnice kursowe komplikują przepływy pieniężne

 

Zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe to pozycje powszechnie występujące w firmach. Te pierwsze powstają w związku z realizowanymi płatnościami w walutach obcych (kurs z dnia zarachowania jest inny niż kurs z dnia płatności), a więc wiążą się z przepływami pieniężnymi. Natomiast różnice kursowe niezrealizowane powstają przy okazji wycen na dzień bilansowy i nie mają charakteru pieniężnego - wyjaśnia w Rzeczpospolitej z 3 listopada 2014 r. Katarzyna Rydz, Audit Partner w BDO.

Ekspert BDO podkreśla także, że różnice kursowe to jeden z elementów, które powodują znaczne skomplikowanie rachunku przepływów pieniężnych. Trudności powodują nie tylko różnice kursowe niezrealizowane, ale również te zrealizowane. Jedna operacja lub zdarzenie może obejmować różnie klasyfikowane przepływy pieniężne. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” dla ujednolicenia podejścia zaleca się, aby pieniężne koszty i korzyści związane z daną operacją lub zdarzeniem były zaliczane do tego samego rodzaju działalności co właściwe zdarzenie (operacja), z którym się wiążą. Na przykład spłata kredytu dewizowego obejmuje zarówno spłatę należności głównej, jak i odsetek, prowizji bankowej oraz zrealizowane różnice kursowe. Kwotę główną kredytu łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi zalicza się więc do przepływów działalności finansowej.

Więcej: Rzeczpospolita

Polecamy najbliższe szkolenia dotyczące różnic kursowych

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?