Skip to main content

Połączenie jednostek może dać wymierne korzyści finansowe

Konsolidacja sprawozdań finansowych wcale nie musi być trudna, powinniśmy jedynie wiedzieć, od czego zacząć. W Polsce skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - wyjaśnia w Dzienniku Gazecie Prawnej Aleksander Wojciechowski, konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO przypomniał, że pod pojęciem konsolidacji kryje się łącznie sporządzone sprawozdanie finansowe podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Bardzo ważną czynnością jest jasne i precyzyjne określenie, która z jednostek należących do grupy stanowi podmiot dominujący i musi sporządzić takie skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Z odsieczą w tym momencie przychodzą nam przepisy ustawy o rachunkowości, które precyzują dwa niezbędne warunki do tego, aby zakwalifikować daną jednostkę jako dominującą:

  • forma organizacyjno-prawna (mogą to być spółki osobowe i kapitałowe w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także przedsiębiorstwo państwowe),
  • sprawowanie kontroli nad inny podmiotem zależnym.

czytaj więcej

Polecamy najbliższe szkolenia

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?