Skip to main content

Jak zmniejszać ryzyko badania małego przedsiębiorstwa

Biegły rewident, aby móc skutecznie zapobiegać oszustwom, powinien być świadomy zagrożeń, z jakimi może zetknąć się w czasie badania małego przedsiębiorstwa.

Biegły rewident ma prawo uznać badaną dokumentację za autentyczną, jeśli nie istnieją dowody wskazujące, że jest inaczej. W związku z tym główna odpowiedzialność za wykrywanie oszustw spoczywa na kierownictwie i osobach odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za nadzór.
Mimo że biegli rewidenci rutynowo informują klientów o zakresie obowiązków swoich i przedsiębiorstwa, ich podział często zaciera się z chwilą ujawnienia oszustwa. Dochodzi wtedy do powstania tzw. luki w oczekiwaniach.

Zdaniem wielu biegłych rewidentów ryzyko niewykrycia oszustwa w małym przedsiębiorstwie jest znaczne. Dzieje się tak dlatego, że małe przedsiębiorstwa przeważnie nie stosują klasycznych mechanizmów kontroli wewnętrznej (np. podziału obowiązków), dlatego zawsze istnieje możliwość obejścia podstawowych zasad zarządzania. Nie jest to jednak regułą. W rzeczywistości istnieje szereg elementów, które mogą pomóc małym przedsiębiorstwom obniżyć ryzyko oszustw.
Biegli rewidenci powinni znać zarówno czynniki wpływające pozytywnie, jak i czynniki ryzyka związane z badaniem małego przedsiębiorstwa. Zapewnia to, że każde badanie małego przedsiębiorstwa nastąpi przy zachowaniu zawodowego sceptycyzmu, odpowiedniego do okoliczności zlecenia, a przyjęte procedury badania okażą się skuteczne.

Charakterystyczną cechą małego przedsiębiorstwa jest nieliczna kadra kierownicza. Bywa, że jest to tylko jedna osoba, w związku z czym zawsze istnieje ryzyko obejścia zasad zarządzania.
Kompetentny i mający silne morale kierownik takiego przedsiębiorstwa może stworzyć warunki ograniczające ryzyko oszustwa. Jeśli natomiast kierownik postępuje mniej etycznie, a dodatkowo sprawowany nad nim nadzór jest słaby lub nie ma go wcale, przedsiębiorstwo jest poważnie narażone na ryzyko oszustwa.

czytaj całość

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?