Skip to main content

Zaletą samofakturowania jest pełna kontrola nad treścią faktur

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość tzw. samofakturowania, czyli sytuacji, w której nabywca wystawia faktury VAT w imieniu i na rachunek sprzedawcy. Jeśli chcesz wprowadzić tę metodę u rozliczanych przez biuro przedsiębiorców, warto pomóc przy sporządzeniu prawidłowej umowy dotyczącej tych czynności. 

W przeciwieństwie do standardowych transakcji, w przypadku samofakturowania dostawca wydaje towar lub wykonuje usługę, ale nie potwierdza tego żadnym dokumentem. Przedmiotem self-billingu mogą być jedynie dokumenty potwierdzające następujące czynności:

  • sprzedaż podatnika na rzecz nabywcy,
  • otrzymanie przez sprzedawcę całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności (chodzi tutaj o przedpłatę, zaliczkę) z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (dostawa mediów, usługi najmu itd.),
  • dostawy towarów lub świadczenie usług dokonywanych na terytorium państwa nienależącego do Unii Europejskiej.

Aby rozpocząć wystawiania faktur w imieniu i na rachunek sprzedawcy usługi lub towaru, konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy stronami transakcji – nabywcą i sprzedawcą. W dokumencie dobrze jest sprecyzować, jakich usług lub towarów będzie dotyczyło samofakturowanie (np. artykuły spożywcze, sprzęty elektroniczne, towary budowlane), jaki będzie sposób przekazywania wystawionych faktur (np. pocztą elektroniczną) i jakie będą terminy ich dostarczania. W umowie można uzgodnić także sposób postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dokumentach, a także długość trwania porozumienia i możliwość jego rozwiązania.

Co ważne, sprzedający musi zaakceptować każdą fakturę wystawioną przez kupującego. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentu staje się on pełnoprawną fakturą sprzedażową stanowiącą podstawę rozliczenia należnego VAT przez sprzedawcę, a także odliczenia tego podatku przez nabywcę.

czytaj więcej

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?