Skip to main content

Zwolnienie z VAT dla podmiotów świadczących usługi rachunkowo-księgowe

Jeżeli dany podmiot świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań i deklaracji oraz wypełniania stosownych dokumentów, to może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT – wynika z interpretacji ogólnej wydanej przez ministra finansów.

Szef resortu finansów zwrócił uwagę na to, że ww. zwolnienia nie stosuje się wobec podatników świadczących usługi prawnicze i doradcze. W przypadku doradztwa podatkowego polegają one na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Czynności dotyczące prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych dotyczą natomiast księgowości, a te, które związane są ze sporządzaniem deklaracji i zeznań podatkowych, mają głównie charakter techniczny, a nie prawny. Nie są zatem usługami doradczymi i podlegają omawianemu zwolnieniu.

W interpretacji jest również mowa o tym, iż obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej przez podmioty realizujące wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe powstaje na zasadach ogólnych. Zwolnienia z wymogu stosowania kas fiskalnych nie ma zaś przy usługach prawniczych – z wyłączeniem czynności notarialnych – i doradztwa podatkowego.

Ministerstwo Finansów informuje – w nawiązaniu do tego wyjaśnienia – że byłoby wskazane w przypadku podatników, którzy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym (ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych) zrezygnowali ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a chcieliby do niego powrócić wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym to zrobili – mogli to uczynić od 1 maja 2015 r. Powinni o tym zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 8 maja br.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?