Skip to main content

Trendy w sprawozdawczości przedsiębiorstw i zmiany podatkowe

Inwestorom nie wystarczają już – w skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej – wyłącznie finansowe dane dotyczące przedsiębiorstwa. Interesariusze chcą także pozyskać wiedzę o działaniach firmy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Taką możliwość stwarza łączenie w zintegrowanym sprawozdaniu informacji finansowych i niefinansowych.

Zgodnie z  Dyrektywą 2014/95/UE, która weszła w życie 5 grudnia 2014 r., duże jednostki zainteresowania publicznego – zatrudniające powyżej 500 pracowników, z sumą bilansową powyżej 20 mln euro lub obrotami netto wyższymi niż 40 mln euro – będą zobligowane do podawania w swoim sprawozdaniu z działalności informacji na temat spraw środowiskowych, pracowniczych, społecznych i poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas na wdrożenie przepisów Dyrektywy do 6 grudnia 2016 r., zaś pierwsze sprawozdania z obowiązkiem raportowania również danych niefinansowych zostaną sporządzone za 2017 r.

Firmy będą zatem musiały ujawnić informacje dotyczące wpływu ich działalności na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, a także związane z wykorzystywaniem energii odnawialnej bądź nieodnawialnej, emisją gazów cieplarnianych, zużyciem wody oraz zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli chodzi o kwestie społeczne i pracownicze, będą to m.in. informacje na temat warunków pracy, poszanowania prawa pracowników do wyrażania opinii, równouprawnienia płci, dialogu ze społecznościami lokalnymi, respektowania praw związków zawodowych.
Duże spółki notowane na giełdzie zostaną również zobowiązane do podawania informacji dotyczących ich polityki różnorodności, a wśród nich m.in. takich danych o osobach wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych firm, jak płeć, wiek czy też doświadczenie zawodowe. Jeżeli  dana spółka nie prowadzi takiej polityki, będzie musiała ten fakt ujawnić i wyjaśnić.

Model zintegrowanego sprawozdania i zasady jego sporządzania przedstawi na VII  Ogólnopolskim Forum Rachunkowości i Podatków, jakie odbędzie  się w dniach 28-29 października 2015 r. w warszawskim Hotelu Marriott, prezes BDO dr Andre Helin.

Co do sprawozdawczości finansowej, to w czasie Forum omówione zostaną również zmiany dotyczące m.in. MSR 16, 19 i 38, MSSF 2, a także kwestie związane ze sprawozdaniem z wyniku całościowego według MSSF i ustawy o rachunkowości oraz z fuzjami i przejęciami w kontekście MSSF.

Co i rusz zmieniają się regulacje podatkowe, a przedsiębiorcom coraz trudniej jest radzić sobie z wciąż modyfikowanymi ustawami o PIT, CIT i VAT. W czasie Forum, oprócz tematyki związanej z podatkowym zamknięciem roku, zinterpretowane zostaną m.in. znaczące zmiany, jakie nastąpiły od 1 lipca 2015 r. w podatku od towarów i usług. Począwszy od tej daty rozszerzony został katalog towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu VAT – w przypadku których podatek ten zobowiązany jest rozliczyć ich nabywca. Pojawiły się w tym katalogu m.in. takie towary, uznane przez resort finansów za szczególnie podatne na oszustwa, jak przenośne komputery (tablety, notebooki i laptopy), telefony komórkowe dla sieci komórkowych lub innych sieci bezprzewodowych, a wśród nich smartfony. Jeśli chodzi o tego rodzaju elektronikę, to mechanizm reverse charge zacznie funkcjonować w sytuacji, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł netto.

Od lipca 2015 r. przy zakupie paliwa do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych do działalności gospodarczej i prywatnie, można odliczyć VAT w wysokości 50%. To jedna z najważniejszych regulacji dla przedsiębiorców.

Informacje na temat udziału w VII Ogólnopolskim Forum Rachunkowości i Podatków BDO:

Marzena Paćkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: (22) 543 17 45

www.konferencjarachunkowoscipodatki.pl

S.W.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?