Skip to main content

Opinia biegłego rewidenta a nowelizacja ustawy o rachunkowości

 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów poinformowała na swojej stronie internetowej, że z uwagi na wątpliwości związane z właściwym rozpoznaniem daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowych wymogów dotyczących treści opinii wynikających z art. 65 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zmienionego nowelizacją tej ustawy z 23 lipca 2015 r., zwróciła się z pytaniami do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów:

  • od kiedy biegli rewidenci są zobowiązani stosować nowe wymogi wskazane w tym artykule, czy przepisy te powinny mieć po raz pierwszy zastosowanie do opinii wyrażanych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych po 1 stycznia 2016 r., czy też do opinii wyrażanych w sprawozdaniach finansowych po dacie wejścia w życie ustawy, tj. zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy zmieniającej, oraz
  • czy ta zmiana przepisów ustawy o rachunkowości wymaga zmiany zapisów Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.

KIBR podaje, że w odpowiedzi Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów potwierdziła stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, że znowelizowane ustawą zmieniającą brzmienie art. 65 ustawy o rachunkowości obowiązuje po raz pierwszy dla opinii dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016. W odpowiedzi jest też informacja, że biorąc pod uwagę znowelizowane brzmienie przepisów art. 65 ustawy o rachunkowości, zmiany powinny znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w Krajowych Standardach Rewizji Finansowej.

 

Więcej na stronie KIBR: http://www.kibr.org.pl/pl/aktualnosci

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?