Skip to main content

Nowe i planowane zmiany podatkowe

 

W coraz szybszym tempie zmieniają się przepisy podatkowe. Pojawił się nowy podatek od instytucji finansowych, wkrótce będzie kolejny – od sklepów wielkopowierzchniowych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują już istotne dla podatników regulacje dotyczące korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów, a także związane z wydawaniem interpretacji podatkowych. W przypadku VAT wprowadzony został prewspółczynnik odliczenia podatku naliczonego, a wiosną ma być już stosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Począwszy od lutego 2016 r. zacznie obowiązywać podatek od instytucji finansowych, zwany powszechnie podatkiem bankowym. Do jego uiszczania będą zobowiązane banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, a także firmy pożyczkowe. Ma on wynosić 0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie (0,44 proc. rocznie). Limit aktywów, powyżej których trzeba będzie zapłacić tę daninę, wynosi 4 mld zł dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 2 mld zł dla ubezpieczycieli i 200 mln zł  dla firm pożyczkowych.

Wyłączone z podstawy opodatkowania zostały kwoty obligacji zakupionych na finansowanie długu publicznego. W pierwszej wersji projektu tego podatku miał on wynieść 0,0325% podstawy opodatkowania. Wpływy do budżetu z dodatkowego opodatkowania instytucji finansowych ocenia się na 4,4 mld zł rocznie, w przypadku PKO BP będzie to zasilenie kasy państwowej w wysokości ok. 870 mln zł.

W dniu 1 stycznia br. weszły w życie nowe reguły dokonywania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów. W przypadku przychodów podatnicy mogą przeprowadzać korektę w miesiącu wystawienia faktury korygującej poprzez zmniejszenie/zwiększenie przychodów uzyskanych w tym samym miesiącu. Jeśli chodzi o korektę kosztów uzyskania przychodów, to dokonują jej w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą.
Przy stosowaniu tych zasad istotne jest to, aby przyczyną korekty nie był błąd rachunkowy bądź oczywista omyłka. Wtedy bowiem doszłoby do korygowania ze skutkiem wstecz.

Co do przepisów dotyczących indywidualnych interpretacji podatkowych, dla wnioskodawcy ważna jest zwłaszcza możliwość wystąpienia do stosownego organu w każdym czasie o niezwłoczne poinformowanie go telefonicznie bądź elektronicznie o dacie wydania interpretacji oraz o zamieszczonej w niej ocenie jego stanowiska lub innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Nowelizacja Ordynacji podatkowej umożliwia również złożenie wniosku wspólnego o wydanie takiej interpretacji dwóm lub więcej podmiotom uczestniczącym w tym samym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.

Począwszy od 2017 roku mają natomiast wejść w życie zmiany związane z cenami transferowymi. Za podmioty powiązane kapitałowo w sposób pośredni lub bezpośredni zostaną uznane te, w przypadku których udział kapitałowy wyniesie co najmniej 25%.  Określone zostały poziomy wymaganej dokumentacji cen transakcyjnych. Limity dokumentacyjne będą liczone zależnie od wartości przychodów lub kosztów ustalonych na podstawie przepisów o rachunkowości za poprzedni rok podatkowy.

S.W.

Stosowanie w praktyce powyższych oraz innych ważnych dla podatników przepisów zostanie przedstawione podczas Ogólnopolskiego Forum Podatkowego 2016 organizowanego przez BDO Academy.

Informacje na temat udziału:

Marzena Paćkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: (22) 543 17 45

strona konferencji: www.konferencjapodatkowa.pl

Ogólnopolskie Forum Podatki 2016
Warszawa, 28-29 I 2016, Hotel Marriott

Wybitni eksperci podatkowi omówią na konferencji zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz w VAT i Ordynacji podatkowej, jakie nastąpią  w 2016 roku. Uczestnicy będą mogli poznać orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe dotyczące stosowania w firmach zmienionych przepisów i nowych regulacji. Formuła konferencji umożliwia im otrzymanie konkretnych odpowiedzi na pytania zadawane bezpośrednio doradcom podatkowym.

Tematyka Forum:

  • nowe i planowane podatki w 2016 r. – od niektórych instytucji finansowych, od handlu wielkopowierzchniowego, podatek przychodowy,
  • korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów – zmiany od 1 stycznia 2016 r.,
  • zmiany dotyczące cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.,
  • aporty do spółek kapitałowych – najnowsze orzecznictwo, skutki w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • krajowy mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (reverse charge mechanism) wg znowelizowanych przepisów od 1 lipca 2015 r.,
  • transakcje międzynarodowe w podatku od towarów i usług – orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe,
  • najistotniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.,
  • ustalanie zakresu prawa do odliczenia VAT naliczonego od 1 stycznia 2016 r. – wprowadzenie współczynnika preproporcji,
  • podstawa opodatkowania  w podatku od towarów i usług – m.in. refakturowanie mediów, świadczenia złożone.

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?