Skip to main content

Objęcie udziału w spółce w ramach darowizny bez VAT

Podatnik, który otrzyma w darowiźnie udziały w spółce, nie ma obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Czynność ta nie stanowi po jego stronie dostawy towarów ani świadczenia usług. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2015 r. (nr IPTPP2/4512-423/15-6/JSz).

W rozpatrywanej sprawie chodziło o sytuację, gdzie trzy spokrewnione osoby założyły spółkę jawną. Jeden ze wspólników zdecydował się przekazać w darowiźnie swoje udziały córce (która także jest wspólnikiem). Wątpliwości dotyczyły tego, czy w takiej sytuacji kobieta będzie musiała zapłacić VAT. Jak wyjaśnił organ podatkowy – w związku z nabyciem całości lub części udziału w spółce jawnej w ramach umowy darowizny po stronie podatniczki nie powstanie obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług.

Komentarz eksperta
Organ podatkowy zasadnie uznał, że nabycie udziału w spółce (w tym przypadku jawnej) w ramach umowy darowizny nie stanowi po stronie obdarowanego dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT i odpowiednio takie nabycie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Nie każda dostawa towarów lub świadczenie usług podlega VAT

Na gruncie komentowanej interpretacji podatkowej zauważmy, że czynność prawna darowizny udziału w spółce nie została wskazana wprost w ustawie o VAT jako podlegająca opodatkowaniu. Nie może też zostać zakwalifikowana jako dostawa towarów/świadczenie usług, a poza tym czynność ta nie ma charakteru odpłatnego. Tym samym nabycie udziału w spółce w ramach umowy darowizny nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).Emilia Bartkowiak

radca prawny

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?