Skip to main content

Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie

jednolity3

Począwszy od 1 lipca 2016 r. duże podmioty gospodarcze będą zobowiązane na żądanie organów podatkowych i kontroli skarbowej do przekazywania im w wersji elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych – w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. To efekt zmian wprowadzonych nowelizacją Ordynacji podatkowej z 10 września ubiegłego roku. Obowiązek comiesięcznego składania plików JPK dotyczy od 1 stycznia 2017 r. również małe i średnie podmioty. Od 1 stycznia 2018 r. mikro przedsiębiorców.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych, generowanym przy użyciu systemów informatycznych przedsiębiorstwa i zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za określony okres, z możliwością przetwarzania. Wykorzystywany jest w nim standard XML, zaś resort finansów zamieścił odpowiednie struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Obowiązki związane z JPK będą dotyczyły od lipca br. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników i przekraczających rocznie 50 mln euro obrotu. Natomiast od 1 lipca 2018 r. do przestrzegania tych przepisów będą zobligowane mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy Państwa na szkolenia, których celem jest kompleksowe przedstawienie zmian w Ordynacji podatkowej oraz w Ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wejdą w życie w 2016 r. Szkolenie składa się z dwóch dni, pierwszego przedstawiającego interpretację prawno-podatkową wprowadzanych zmian i drugiego narzędziowego, poświęconego praktycznym aspektom wdrażania JPK w Państwa firmie oraz ewentualnych modyfikacji jakie on niesie w zakresie wymagań względem systemów informatycznych. Pierwszego dnia zajęć przedstawimy i przeanalizujemy zmiany w przepisach a także podpowiemy, w jaki sposób przygotować się do nich. Szczególny nacisk położony będzie na wyjaśnienie zasad funkcjonowania jednolitego pliku kontrolnego, najważniejszych zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Drugi dzień w całości poświęcony będzie przełożeniu wymagań prawno-podatkowych na wymagania IT. Szczegółowo analizowane będą poszczególne struktury JPK pod kątem możliwości pozyskania danych z systemów ERP, ewentualne modyfikacje w ich konfiguracji oraz prezentacja modeli wdrażania JPK w firmie.

Szkolenia skierowane są do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Drugi dzień szkoleń może w szczególności dodatkowo zainteresować pracowników działów IT oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie JPK w firmie. Do udziału w zajęciach zapraszamy zarówno przedstawicieli firm, jak i pracowników urzędów administracji.

Szkolenie organizowane we współpracy z:

203 ba negative

Najbliższe terminy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?