Skip to main content

Będzie nowa ustawa o biegłych rewidentach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 

Według projektodawcy ustawa zastąpi obowiązującą regulację – z 9 maja 2009 r., a przyczyną jest implementacja dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenia 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego szczegółowych wymogów związanych z ustawowymi badaniami sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP).
Poszczególne państwa Unii Europejskiej powinny wdrożyć audytowe regulacje do 17 czerwca 2016 r.

Treść projektu: plik pdf

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?