Skip to main content

Urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, śmierć teściów. Ile zapłaci ubezpieczyciel?

Za urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, wypadek w pracy, śmierć rodziców czy teściów – m.in. takie świadczenia otrzymać mogą pracownicy objęci grupowym ubezpieczeniem na życie. Na rynku istnieją jednak podobnie skonstruowane pakiety ubezpieczeń dostępne również dla klientów indywidualnych. Ile ubezpieczyciele zapłacą za niektóre życiowe sytuacje?

 

Ubezpieczenie na życie w grupowej formie dostępne dla klientów indywidualnych przyda się nie tylko na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jego zakres jest często rozszerzony o wspomniane życiowe przypadki, a ochroną ubezpieczeniową mogą być też objęci członkowie najbliższej rodziny posiadacza takiej polisy.
Ze względu na złożoność produktów tego typu i ich indywidualny charakter, trudno porównywać oferty przedstawiane przez ubezpieczycieli i wybrać spośród nich te najlepsze. Jako przykład podajemy więc wysokość świadczeń, jakie można uzyskać za wybrane zdarzenia w przypadku kilku towarzystw, które oferują klientom indywidualnym pakiety życiowych ubezpieczeń podobnych do grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

 

Ubezpieczenie grupowe a narodziny dziecka – ile wyniesie świadczenie?

 

Posiadanie grupowego ubezpieczenia na życie może się przydać m.in. w sytuacji urodzenia dziecka. Najniższe świadczenie dla rodziców posiadających tego rodzaju pakiet ubezpieczeniowy wynosi w analizowanych towarzystwach 600-900 zł, przy wyższych pakietach można uzyskać 1200-1300 zł. W przypadku, gdy każde z rodziców posiada takie ubezpieczenie, świadczenia wypłacane są obojgu.

W większości przypadków przy możliwości uzyskania takiego świadczenia ubezpieczyciele stosują karencję. Dla zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim w tym kontekście jest urodzenie dziecka, będzie to zwykle 9-10 miesięcy. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu urodzenia dziecka klientce, która zawierała umowę, już będąc w ciąży.

 

Przykładowe wysokości świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
dla klientów indywidualnych korzystających z grupowych pakietów ubezpieczeń na życie
 Ubezpieczyciel Wariant pakietu:
Minimalny Rozszerzony Maksymalny
Allianz (Pakiet Bezpieczne Życie dla Rodziny) 600 zł 840 zł 1200 zł
Concordia Ubezpieczenia (Pakiet Życie) 600 zł 850 zł 1000 zł
Ergo Hestia (Hestia Razem) 680 zł 970 zł 1140 zł
UNIQA * (Moja Rodzina) 900 zł brak danych 1300 zł
Warta (Dla Ciebie i Rodziny - Życie Rodziny) 800 zł 1000 zł 1200 zł
Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie informacji od TU, stan na marzec/kwiecień 2016

 

Jednorazowe 600 zł, czyli minimalne świadczenie, jakie można uzyskać z tytułu urodzenia dziecka z dodatkowego ubezpieczenia, wydaje się kwotą niewielką w porównaniu do większych potrzeb finansowych związanych z pojawieniem się nowego członka rodziny. Jednak nawet rozpoczynając oszczędzanie od kwoty 40 zł (bo tyle wynosi najniższa miesięczna składka za dodatkowy pakiet ubezpieczeń) na miesiąc czy dwa przed zajściem w ciążę, uzyskamy 400-440 zł kapitału. Nawet jeśli odkładalibyśmy taką kwotę na konto oszczędnościowe, odsetki od tak małego kapitału przez kilka miesięcy będą niewielkie ze względu na niskie oprocentowanie dostępnych obecnie rachunków. Ubezpieczenie wydaje się w tym kontekście korzystniejsze, tym bardziej, że urodzenie dziecka nie jest jedynym zdarzeniem objętym świadczeniem.

 

Ubezpieczenie grupowe a pobyt w szpitalu – ile wyniesie dzienne świadczenie?

 

Dodatkowy pakiet ubezpieczeń przyda się również, jeśli osoba ubezpieczona z różnych powodów trafi do szpitala. W zależności od przyczyny wizyty, stawka wypłacana przez ubezpieczyciela może być różna. Większe świadczenie może obowiązywać, jeśli powodem wizyty jest wypadek komunikacyjny lub wypadek przy pracy, zawał serca, udar mózgu oraz w sytuacji, kiedy stan chorego wymaga pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dla „standardowego” pobytu w szpitalu na skutek choroby, dzienne świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela może wynieść od 30 do 60 zł, w zależności od pakietu.

 

Przykładowe wysokości dziennego świadczenia
z tytułu pobytu w szpitalu
dla klientów indywidualnych korzystających z grupowych pakietów ubezpieczeń na życie
 Ubezpieczyciel Wariant pakietu:
Minimalny Rozszerzony Maksymalny
Allianz  (Pakiet Bezpieczne Życie dla Rodziny) 48 zł 54 zł 60 zł
Concordia Ubezpieczenia (Pakiet Życie) 35 zł 50 zł 60 zł
Ergo Hestia (Hestia Razem) 30 zł 30 zł 35 zł
UNIQA * (Moja Rodzina) 30 zł brak danych 60 zł
Warta (Dla Ciebie i Rodziny - Życie Rodziny) 60 zł  80 zł  100 zł 
Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie informacji od TU, stan na marzec/kwiecień 2016

 

Świadczenie takie będzie zwykle wypłacane dopiero od czwartego dnia pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciele ograniczają też maksymalną kwotę do wypłacenia w przypadku dłuższego pobytu, wyrażając ją w formie konkretnej, granicznej kwoty świadczenia lub maksymalnej liczby dni, za które świadczenie będzie wypłacane (np. 90 lub 180 dni).

 

Ubezpieczenie grupowe a śmierć rodziców lub teściów – ile wyniesie świadczenie?

 

Zakresem ubezpieczenia może być również objęta śmierć osób bliskich – dziecka, partnera, rodziców lub teściów. W tym ostatnim przypadku świadczenie może sięgać od kilkuset do ponad 2000 zł w zależności od towarzystwa i wysokości posiadanego pakietu.

 

Przykładowe wysokości dziennego świadczenia
z tytułu śmierci rodziców lub teściów/rodziców partnera
dla klientów indywidualnych korzystających z grupowych pakietów ubezpieczeń na życie
 Ubezpieczyciel Wariant pakietu:
Minimalny Rozszerzony Maksymalny
Allianz  (Pakiet Bezpieczne Życie dla Rodziny) 1200 zł 1320 zł 1440 zł
Concordia Ubezpieczenia (Pakiet Życie) 1000 zł 1600 zł 2000 zł
Ergo Hestia (Hestia Razem) 1360 zł 1940 zł 2280 zł
UNIQA * (Moja Rodzina) 1000 zł brak danych 1600 zł
Warta (Dla Ciebie i Rodziny - Życie Rodziny) 1000 zł  1500 zł  2000 zł 
Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie informacji od TU, stan na marzec/kwiecień 2016

 

Wspomniane świadczenie będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku śmierci rodziców ubezpieczonego lub jego teścia czy teściowej (rodzica partnera życiowego). W omawianych pakietach ubezpieczeń świadczenie takie nie obowiązywało w przypadku śmierci dziadków.

 

Ubezpieczenie grupowe dla osób indywidualnych – ile to kosztuje?

 

Przywołane rodzaje i wysokości świadczeń możliwych do uzyskania przez posiadaczy grupowego ubezpieczenia na życie są tylko przykładami. Zakres takiego ubezpieczenia może być bowiem bardzo szeroki  - od podstawowego ryzyka śmierci samego ubezpieczonego lub jego bliskich, uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, poważnego zachorowania i leczenia, w tym leczenia operacyjnego czy szpitalnego, po ochronę członków jego najbliższej rodziny – ich życia i zdrowia.
Koszt ogólnie dostępnych pakietów grupowych ubezpieczeń na życie, bez konieczności indywidualnej analizy sytuacji klienta (jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych ubezpieczeń na życie) ubezpieczyciele określają najczęściej na kilkadziesiąt złotych miesięcznie. 

Miesięczna składka zaczyna się już od 40 zł przy najniższych pakietach i sięga około 100 zł w przypadku najszerszych zakresów ochrony. To ona będzie w dużej mierze warunkować, jakie będą kwoty świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela za poszczególne zdarzenia.Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?