Skip to main content

Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych może wzrosnąć nawet trzykrotnie

W dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961), która wprowadza nowe, bardzo restrykcyjne obowiązki dla właścicieli elektrowni wiatrowych zarówno na gruncie prawa budowlanego, jak i podatkowego.

 

Część budowlana elektrowni wiatrowej jako podstawa opodatkowania

 

Do tej pory elektrownia wiatrowa nie była uznawana za budowlę w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy Prawo budowlane. Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiła bowiem tylko część budowlana elektrowni wiatrowej – fundament i maszt. Takie rozumienie dla celów podatkowych potwierdziły także sądy administracyjne (np. wyroki NSA: z 30 lipca 2009 r. II FSK 202/08, z 26 grudnia 2009 r. II FSK 1184/08). W związku z tym w świetle art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawkę 2 proc. obliczano od wartości fundamentu i masztu, ustalonych zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Elektrownia wiatrowa jako budowla

 

Nowa przepisy wskazują, że dla celów podatkowych elektrownia wiatrowa powinna być traktowana w całości jako budowla. Wobec tego podstawę opodatkowania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinny stanowić: części budowlane (fundament, maszt) oraz elementy techniczne elektrowni (wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu).

 

Skutki nowych regulacji

 

Według nowej ustawy stawkę 2 proc. trzeba będzie ustalić od wartości całej elektrowni wiatrowej. Ze względu na to, że jej elementy techniczne stanowią około 70 proc. wartości całej elektrowni, podatek od nieruchomości może wzrosnąć nawet trzykrotnie.

 

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

 

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych obowiązuje od 16 lipca 2016 r.
W art. 17 tej ustawy wskazano jednak, że do 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości ustala się i pobiera według dotychczasowych zasad. Nowe zasady będą obowiązywać podatników od następnego roku.

 

Konieczna interpretacja nowych przepisów

 

Przepisy wprowadzające tak znaczne obciążenie z podatku od nieruchomości dla właścicieli elektrowni wiatrowych z pewnością spotkają się z szeregiem dyskusji i sporów z organami podatkowymi. Do 1 stycznia 2017 r. zostało pięć miesięcy, zatem warto zacząć analizę starych oraz nowych przepisów pod względem możliwych oszczędności. Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości, pomimo nowych przepisów, nie wydaje się jednak przesądzona.Maja Fabrowska

Autorka jest radcą prawnym, ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO Sp. z o.o.

 

Polecamy szkolenia z tej tematyki:

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?