Skip to main content

Kary za wyłudzanie VAT

 

Niezwykle wysokie kary pozbawienia wolności będą groziły za wyłudzanie podatku od towarów i usług. Wynika tak z projektu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego nowelizacji kodeksu karnego. Natomiast w projekcie resortu finansów dotyczącym zmiany ustawy o VAT oraz innych ustaw jest wiele przepisów, które mają zapobiec oszustwom związanym z tym podatkiem.

W uzasadnieniu do projektu dotyczącego zmian w kodeksie karnym wskazuje się, że najczęstsze sposoby wyłudzeń VAT polegają na wystawianiu faktur: przez podmiot istniejący, który nie wykonał czynności, jaka miała miejsce w rzeczywistości, lecz podatnikiem był ktoś inny; z tytułu czynności, które obiektywnie w ogóle nie miały miejsca; przez podmiot fikcyjny, który powstał tylko po to, aby wystawić dokumenty; na wystawianiu faktur i dokumentów celnych na czynność pozorną, czyli obiektywnie istniejącą, ale ukrywającą inne zdarzenie, które było w rzeczywistości inną transakcją.

Wyłudzanie tego podatku dotyczy również: dostawy towaru, który faktycznie nie opuszcza kraju – jest ona deklarowana jako dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów lub eksport (fikcyjny wywóz); usług świadczonych na terytorium kraju, które są opodatkowane stawką podstawową, ale fikcyjne jest ich deklarowanie jako czynności opodatkowanej stawką 0% lub stawką obniżoną (zaniżenie podatku należnego); usług, jakie mają miejsce świadczenia na terytorium kraju, lecz są fikcyjnie deklarowane jako wykonane poza terytorium kraju (nieprawdziwe miejsce świadczenia); deklarowania dostawy towarów niewymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług jako objętych „krajowym” odwrotnym obciążeniem (fikcyjny brak podmiotowości).

W nowelizacji proponuje się, aby ten, kto w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlegał karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W myśl innego zapisu, jeżeli sprawca dopuszcza się powyższego czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest wielka, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Natomiast w przypadku mniejszej wagi sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Należy tu przypomnieć, że zgodnie z art. 115 § 6 kodeksu karnego, mieniem wielkiej wartości jest to, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 złotych.

W myśl innej propozycji penalizacji: kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, podając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli zaś sprawca dopuszcza się czynu określonego wobec faktury lub faktur (podrobienie, przerobienie, używanie jako autentycznej) zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest wielka, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z kolei kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 (w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa) albo art. 271a § 1 (wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, podając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa) wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Ustawa dotycząca zmian w kodeksie karnym ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Sławomir Wach
Autor jest redaktorem prowadzącym Biuletynów BDO: Podatki i Rachunkowość, Finanse Publiczne, Prawo Pracy i HR

Najbliższe warsztaty z tej tematyki:

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
PRAWO PRACY W PRAKTYCE I CZAS PRACY W I POŁOWIE 2024 ROKU

Stacjonarne      Katowice
  08.05.2024 -         08.05.2024

  680.00 + VAT
Prawo pracy po zmianach - czy wdrożyłeś poprawnie nowe obowiązki wynikające ze zmian w kodeksie pracy, rozwiązań dyrektyw unijnych work life balance i o przejrzystych warunkach zatrudnienia? - analiza najnowszych stanowisk i interpretacji.

Stacjonarne      Opole
  08.05.2024 -         08.05.2024

  680.00 + VAT
Prawo pracy po zmianach - wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na bazie ostatnich nowelizacji przepisów prawa pracy oraz najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowiska urzędowe – szkolenie DLA ZAAWANSOWANYCH

Stacjonarne      Warszawa
  20.05.2024 -         20.05.2024

  720.00 + VAT
PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Stacjonarne      Wrocław
  21.05.2024 -         21.05.2024

  720.00 + VAT
KADRY 2024 - DWUDNIOWY INTENSYWNY WARSZTAT

Stacjonarne      Gdynia
  22.05.2024 -         24.05.2024

  2790.00 + VAT
PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Stacjonarne      Poznań
  22.05.2024 -         22.05.2024

  720.00 + VAT
Naliczanie wynagrodzeń w 2024 r.

Stacjonarne      Karpacz
  16.06.2024 -         18.06.2024

  2490.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Uniejów
  05.08.2024 -         07.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Krynica Zdrój
  19.08.2024 -         21.08.2024

  2990.00 + VAT
Strony 12wszystkich 13

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?