Skip to main content

Optymalizacja w podatku od nieruchomości

 

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych to ustawa niewielkich rozmiarów i rzadko nowelizowana. Pomimo tego zagadnienia uregulowane tą ustawą powodują wciąż ogromne trudności interpretacyjne, a w konsekwencji szereg sporów z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ustawa ta daje także ogromne możliwości w zakresie optymalizacji podatkowej. Podatek od nieruchomości stanowi niewyczerpany obszar do poszukiwania oszczędności w firmach.

Czym jest legalna optymalizacja?

W orzecznictwie oraz w doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, że zmniejszanie ciężaru opodatkowania może następować w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (ulgi, zwolnienia podatkowe, odliczenia itp.). Takie działanie podatnika nazywane jest „unikaniem opodatkowania" i pojmowane jest jako działanie za pomocą legalnych środków, które ma na celu zmniejszenie opodatkowania, lub nawet jego uniknięcie (oszczędzanie podatkowe). Przyjmuje się w związku z tym, że jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 21 kwietnia 2004 r.).

W jakich branżach można poszukiwać oszczędności?

Optymalizację podatkową w zakresie podatku od nieruchomości można przeprowadzić w firmach produkcyjnych, deweloperskich, gazowniczych, kolejowych, energetycznych,  telekomunikacyjnych, wodociągowych, zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, a także w małych i dużych firmach, w których znajdują się budynki i budowle oraz firmach, które planują nowe inwestycje.

Jakie są sposoby optymalizacji?

Przede wszystkim w celu dokonania optymalizacji w podatku od nieruchomości trzeba poprawnie stosować przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych (WSA i NSA). Istnieje wiele sposobów optymalizacji, jak np.: wykluczenie obiektu z definicji przedmiotów podlegających opodatkowaniu, reklasyfikacja z budowli na budynek, opodatkowanie tylko części budowlanych urządzeń, wyłączenie z opodatkowania instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku, ustalenie przeznaczenia gruntu i budynków i zastosowanie właściwych stawek podatkowych, zmniejszenie powierzchni użytkowej budynku, opóźnienie obowiązku podatkowego, zastosowanie zwolnień podatkowych, likwidacja środka trwałego.

Na co zwrócić uwagę?

Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych wsparte najnowszymi interpretacjami indywidualnymi wskazuje na możliwości optymalizacyjne w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenerów, hal namiotowych, stacji redukcyjno-pomiarowych, urządzeń w budynkach, transformatorów. Oszczędzić też można stosując nowe zwolnienie infrastruktury kolejowej.

Warto zrobić przegląd podatkowy

Konieczne jest przejrzenie ewidencji środków trwałych, deklaracji podatkowych i kalkulacji podatku od nieruchomości za ostatnie lata. Na podstawie takiej analizy można dokonać optymalizacji podatkowej i zaoszczędzić od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy rocznie.

Nasi eksperci pomogą w takim przeglądzie podatkowym.
W każdym kolejnym numerze biuletynu BDO będziemy prezentować sposoby optymalizacji podatkowej w podatku od nieruchomości

 

Maja Fabrowska

Autorka jest radcą prawnym, ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO Sp. z o.o.

 

 

Polecamy warsztaty

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?