Skip to main content

Alert BDO: Będą zwolnienia podatkowe dla nowych inwestycji

Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - wynika z przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Kto może skorzystać z nowego zwolnienia i jakie warunki trzeba spełnić - można przeczytać w Alercie Podatkowym BDO.

Nowa ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełnić rozwiązania funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. Zakres ustawy obejmuje trzy zasadnicze grupy zagadnień, tj. określenie zasad udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, określenie organu właściwego w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencji i trybu działania, a także określenie zadań zarządzających obszarami, odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

 

czytaj więcej

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?