Skip to main content

Rozliczenie wydatków na remont w firmie może być kłopotliwe

Wydatki poniesione na remont, które są niewielkie i nie sposób ustalić długości okresu, którego dotyczą oraz nie są dla celów bilansowych rozliczane w czasie, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą zdjęcia towarów z ewidencji magazynowej prowadzonej zgodnie z ustawą o rachunkowości – pisze w Rzeczpospolitej Emilia Wolnowska, Starszy Konsultant, doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu.

W analizowanej przez Eksperta BDO sprawie, spółka prowadzi hurtownię materiałów budowlanych. Planuje remont magazynu. Chce go przeprowadzić, wykorzystując własne materiały i przy pomocy swoich pracowników. Co z VAT i kosztami w przypadku takiego rozwiązania? – pyta Czytelniczka.

Jak wyjaśnia Emilia Wolnowska, w pierwszej kolejności należy ocenić czy czynności podjęte przez podatnika nie będą w istocie stanowić ulepszenia środka trwałego, ponieważ determinuje to moment i sposób zaliczenia dokonanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, tj. ujęcie jako tzw. kosztów pośrednich (wydatki na remont) lub wyłączenie tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów i ujęcie ich w formie odpisów amortyzacyjnych (wydatki na ulepszenie).

Z uwagi na to, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu zasadne jest odwołanie się do definicji sformułowanej w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

czytaj więcej

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?