Skip to main content

Gdy jest uszczerbek w majątku, można składać wniosek o nadpłatę

Sądy często uzależniają możliwość wystąpienia przez płatnika z pismem o stwierdzenie nadpłaty podatku od poniesienia przez niego szkody finansowej – pisze w Rzeczpospolitej Jakub Piasecki, młodszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO*.

Jak podkreśla Ekspert BDO, mimo zmiany brzmienia przepisu Ordynacji podatkowej (od 1 stycznia 2016 r.), kwestia wystąpienia przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty dalej budzi wiele wątpliwości, które pojawiają się w toku postępowań wszczętych jeszcze przed 2016 rokiem. 
Istotą problemu, jak w wielu innych przypadkach, jest nieklarowne sformułowanie przepisu przez ustawodawcę. Co więcej, powstaje niejednolita linia orzecznicza, co sprawia, że płatnicy znajdują się w niepewnej sytuacji związanej z bardzo ważnym dla nich zagadnieniem.
Wszystko skupia się wokół treści art. 75 § 2 ordynacji podatkowej, który (do końca 2015 r.) stanowił, że płatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku, jeżeli w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku lub wysokości większej od należnej, a także w sytuacji, kiedy nie był obowiązany do złożenia deklaracji, a wpłacił podatek w wysokości większej niż należna. Teraz przepis jest jasny. Problem dotyczy postępowań, które zostały wszczęte przed zmianą przepisów w 2016 r. i toczą się do tej pory.

 

czytaj więcej

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?