Skip to main content

Czy początek roku to czas na aktualizację polityki rachunkowości

Decyzję dotyczącą wprowadzenia zmian w przyjętej polityce rachunkowości jednostka może podjąć w dowolnym okresie, natomiast ich skutki będą miały miejsce z początkiem roku obrotowego. Odpowiedzialność za  ten proces ponosi kierownik jednostki - pisze w Rzeczpospolitej Kinga Windak, senior w Dziale Rewizji Finansowej BDO.​

Ekspert BDO dodaje, że zasady dotyczące wprowadzania zmian w polityce rachunkowości zostały ujęte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja". Celem standardu jest, przede wszystkim, określenie zasad ujmowania przez jednostki kontynuujące działalność w księgach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych skutków zmian zasad (polityki) rachunkowości i zmian wartości szacunkowych.

 

czytaj więcej

 

Najbliższe szkolenia z rachunkowości

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?