Skip to main content

Raportowanie o schematach podatkowych w wyjaśnieniu MF

Raportowanie o schematach podatkowych w wyjaśnieniu MF

Ponad sto stron objaśnień wydało w dniu 31.01.2019 r. Ministerstwo Finansów w zakresie stosowania przepisów o schematach podatkowych. Na chwilę obecną stanowią one trudności interpretacyjne nawet dla samych urzędników. Już na samym początku MF zapowiada, że wydane objaśnienia mogą być w przyszłości zmienione, a na kierunek tych zmian wpływać będzie praktyka stosowania przepisów o schematach podatkowych. Przypomnijmy, że od stycznia 2019 r. wprowadzono w Ordynacji podatkowej nową instytucję prawną dotyczącą informowania Szefa KAS o udostępnionych lub wdrożonych schematach podatkowych (MDR). Zgodnie z Ordynacją podatkową obowiązek informowania mają m.in. podmioty doradzające klientom, w tym doradcy podatkowi, pracownicy banku, podmioty wspomagające, do których zalicza się m.in. biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także wyspecjalizowanego pracownika, który podjął się udzielenia pomocy w opracowaniu wdrożonego uzgodnienia. Obowiązek informowania spoczywa także na podmiocie korzystającym, a więc osobie u której wdrażane jest uzgodnienie. Zdaniem MF uzgodnieniem nie będzie sama opinia prawna dotycząca konsekwencji podatkowych planowanej czynności ale może nim być komentowana w opinii czynność. Z pisma MF wynika, że dla wymogów spełnienia definicji uzgodnienia wystarczające jest aby czynność wchodząca w skład uzgodnienia była określona zrozumiale, tak aby możliwe było zaprezentowanie sposobu jej wdrożenia. Jednak z tak prezentowanego stanowiska MF nie do końca wiadomo co stanowi wspomniane uzgodnienie. Czy chodzi o sporządzenie treści opiniowanej czynności, czy chodzi już o konkretnie wdrożoną czynność? Ponadto MF wymienia czynności, które nie będą powodowały obowiązku raportowania. Są to m.in. czynności wykonywane w ramach świadczenia usług w kwestiach podatkowych, jeżeli nie zawierają one rekomendacji do podejmowania przez klienta określonych czynności zmierzających do osiągnięcie przez niego korzyści podatkowych w przyszłości, szkolenia dotyczące obowiązujących przepisów prawa podatkowego lub planowanych zmian w przepisach prawa podatkowego, usługi bieżącego doradztwa podatkowego, opinie i komentarze podatkowe w zakresie skutków podatkowych, w których doradca informuje klienta o konsekwencjach podatkowych oraz ryzykach wynikających z istniejących interpretacji podatkowych i orzecznictwa dotyczących już dokonanych przez klienta transakcji lub zdarzeń gospodarczych, przygotowywanie i pomoc w przygotowaniu kalkulacji podatkowych, deklaracji, informacji i zeznań podatkowych, wsparcie i reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi.

 

czytaj więcej

 

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" 

 

Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS - najbliższe szkolenia

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Raportowanie ESG. Ujawnianie informacji pozafinansowych zgodnie z Dyrektywą CSRD i Standardem ESRS. Szkolenie z elementami pracy warsztatowej

Stacjonarne      Wrocław
  18.10.2024 -         18.10.2024

  1290.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?