Skip to main content

Cyfryzacji ciąg dalszy...

2018 rok przyniósł ze sobą olbrzymie zmiany w zakresie rozliczeń podatków. W celu poprawienia skuteczności fiskusa wprowadzono szereg zmian, mających na celu poprawienie ściągalności podatków i ułatwienie rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców. Zmiany te, polegają na cyfryzacji rozliczeń z urzędami skarbowymi, a wprowadzone od 1 października 2018 roku e-sprawozdania finansowe, wpisują się w ten trend.

 

2019 rok przyniesie ze sobą JPK_VDEK – nowe raportowanie po wprowadzonym nie tak dawno JPK_VAT.

Podatek VAT stanowi najważniejsze źródło dochodów dla państwa, dlatego pierwsze działania związane z digitalizacją podatków dotyczyły tego podatku. Wprowadzony JPK_VAT nałożył na podatników obowiązek comiesięcznego raportowania informacji o zakupach i sprzedaży, w określonym formacie. JPK_VAT przedsiębiorcy wysyłają do 25 każdego miesiąca, nawet jeżeli z podatku VAT rozliczają się kwartalnie. Dzięki informacjom z JPK_VAT fiskus na bieżąco może dokonywać kontroli zgodności wystawionych i zaksięgowanych faktur. Mimo wprowadzenia tego rozwiązania przedsiębiorcy nadal muszą wysyłać deklaracje VAT-7. Generuje to niepotrzebne koszty, gdyż informacje zawarte w obu raportach, w znacznej mierze się pokrywają. Z tego powodu, Ministerstwo Finansów zapowiedziało zniesienie deklaracji VAT-7, w zamian tego JPK_VAT ma zostać zastąpiony nowym formatem raportowania, w którym zawarte powinny być informacje z JPK_VAT jak i deklaracji VAT-7. W nowej cyfrowej deklaracji mają się znaleźć m.in. informacje o wysokości wnioskowanego zwrotu VAT, czy o kwotach podatku naliczonego do odliczenia w następnym miesiącu. Nowa struktura o nazwie JPK_VDEK ma zacząć obowiązywać od połowy 2019 roku.

 

E-sprawozdania finansowe.

Jak wspomnieliśmy w 2018r. weszły w życie e-sprawozdania finansowe. Są to sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej, jakie przedsiębiorcy od października 2018r. są zobowiązani zamieszczać na portalu KRS. Obowiązek wysyłania sprawozdań mają podmioty wpisane do KRS oraz podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe i mający obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Podmioty zobowiązane do raportowania sprawozdań finansowych, po 1 października 2018, mogą je przygotowywać tylko w formie elektronicznej, czyli e-sprawozdań.

E-sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w postaci elektronicznej (format XML), w odpowiedniej strukturze logicznej w zależności od rodzaju i rozmiaru przedsiębiorstwa. Część podmiotów, będzie mogło je składać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej. W tej formie wysyłają e-sprawozdania jednostki prowadzące księgi w oparciu o Międzynarodowe Standary Rachunkowości.

Ministerstwo Finansów udostępniło program do wysyłania e-sprawozdań, ale tylko dla osób fizycznych będących podatnikami PIT. Pozostałe podmioty, muszą szukać rozwiązań we własnym zakresie.

 

Cyfryzacja ułatwia dochowanie należytej staranności.

JPK_VDEK i e-sprawozdania, to najnowsze rozwiązania, związane z cyfryzacją rozliczeń podatkowych. Wcześniej wprowadzono Metodę Podzielonej Płatności (MPP), czyli Split Payment. MPP polega na tym, że nabywca towaru lub usługi, wybierając ten sposób rozliczeń z kontrahentem, wpłaca kwotę netto na rachunek kontrahenta, a kwotę podatku VAT na specjalny dedykowany rachunek VAT Kontrahenta. Odbywa się to w trakcie jednej operacji. Specjalne rachunki VAT banki utworzyły bezpłatnie dla każdego przedsiębiorcy – podatnika VAT. Wybranie takiego sposobu płatności, jest przesłanką należytej staranności w relacjach z klientem. Korzystanie z metody Split Payment jest szczególnie istotne w branżach, w których występują tzw. karuzele podatkowe.

Z pojęciem należytej staranności jest związana konieczność weryfikacji kontrahenta, czy jest czynnym podatnikiem VAT. Należy to zrobić na specjalnym portalu udostępnionym przez Ministerstwo Finansów, przed każdą transakcją z klientem. Sprawdzenie kontrahenta, jest przesłanką formalną dochowania należytej staranności. Ministerstwo Finansów wydało specjalne wytyczne dla organów podatkowych, na podstawie których, ma być oceniana należyta staranność przedsiębiorcy. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule na blogu Hogart: Należyta staranność podatnika VAT.

 

Wpływ cyfryzacji podatków na systemy informatyczne firm.

Wprowadzane zmiany, z jednej strony ułatwiają funkcjonowanie firmom, wprowadzając mechanizmy samokontroli jak w przypadku JPK, z drugiej strony wiążą się dla firm z koniecznością dostosowania systemów ERP. Firma Hogart specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania dla firm, w szczególności w dostosowywaniu systemów ERP do zmieniających się przepisów. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy aplikację Hogart Czynny Podatnik VAT, która sprawdza za nas, w sposób automatyczny i na bieżąco, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Aplikacja dostarcza też wszystkich innych informacji zawartych w rejestrach publicznych i jest zintegrowana z większością systemów ERP.

Hogart przygotował też program do wysyłania e-sprawozdań – Hogart e-Sprawozdania Finansowe. Program pozwala na kontrolę procesu generowania plików w formacie (XML), jest w pełni zintegrowany z Ms Excel. Hogart e-Sprawozdania jednakże to nie prosta nakładka do Ms Excel, do prostego generowania plików XML. Hogart Sprawozdania to profesjonalne Oprogramowanie, które posiada własną bazę danych, wbudowane repozytorium archiwizujące wszelkie wygenerowane eSprawozdania wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania. Aplikacja pozwala na podpisanie eSprawozdań podpisem kwalifikowanym przez dowolną liczbę członków zarządu, system automatycznie podpisuje plik eSprawozdań dołączając kolejne podpisy (kontrasygnaty). Program pozwala na tworzenie podpozycji w sprawozdaniach, pozwala na kopiowanie wersji roboczych, tworzenie wzorów sprawozdań, próbne generowanie, weryfikacje techniczne i merytoryczne poprawności ich generowania. Więcej na temat działania aplikacji można przeczytać na naszej stronie: Hogart e-Sprawozdania Finansowe.

 

Patronat merytoryczny

hogart

 

 

 

 

 

 

Hogart i BDO organizują rokrocznie szkolenia z zakresu praktycznych aspektów cyfryzacji podatków w Polsce. W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy do udziału w wybranych szkoleniach.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?