Skip to main content

Nie każde odsetki są przychodem z zysków kapitałowych

Nie każde odsetki są przychodem z zysków kapitałowych

 

Zauważyć należy, że przepis artykułu 7b ust.1 pkt 1 lit. k oraz lit. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych, co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów. W rozumieniu powołanej ustawy do przychodów z zysków kapitałowych zalicza się m.in. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacanego na rzecz wspólnika przez spółkę komandytowo-akcyjną, której siedziba lub zarząd znajduje się w Polsce lub spółkę niemającą osobowości prawnej, której siedziba lub zarząd znajdują się w innym państwie. Do przychodów z zysków kapitałowych ustawa zalicza również odsetki od pożyczki partycypacyjnej udzielonej w/w podmiotom. Zatem odsetki od obligacji, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych, odsetki od niezapłaconych należności nie mieszczą się w przychodach z zysków kapitałowych. Tego rodzaju odsetki należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. Stanowisko to potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 stycznia 2019 roku, nr 0111-KDIB2-3.4010.379.2018.2. HK. Inaczej traktowane są odsetki od pożyczek poniesionych w celu nabycia akcji.  Skoro przychody z udziału ( akcji) w osobie prawnej lub spółce, a także przychody ze zbycia udziału (akcji) są przychodem z zysków kapitałowych, to do tego samego źródła przychodów należy zaliczyć koszty finansowania zakupu tych akcji, tj. odsetek od pożyczki udzielonej na zakup akcji. W powyższy sposób wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 21 listopada 2018 roku, nr 0114-KDIP2-3.4010.236.2018.2. MC, w której czytamy, że „przychody z udziałów/akcji zaliczane są do przychodów z zysków kapitałowych, a zatem wszystkie wydatki (bezpośrednie i pośrednie) związane z nabyciem udziałów/akcji powinny być przypisane do źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe.” Przychody z zysków kapitałowych trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym. O rozliczeniu zysków kapitałowych w zeznaniu za 2018 rok piszemy więcej w Alercie Podatkowym BDO

 

Lidia Rubińska, "Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy"

 

Polecamy najbliższe szkolenia

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Przegląd podatkowy 2024 - VAT, CIT, KSeF. Przepisy kodeksu karno-skarbowego.

Stacjonarne      Sycylia
  09.06.2024 -         16.06.2024

  9980.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?