Skip to main content

Wydatki na wynajęcie mieszkania mogą być kosztem uzyskania przychodów

Przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, którą wykonuje w innej miejscowości niż siedziba firmy. Czy wydatki na wynajem mieszkania w miejscu świadczenia usług przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy o PIT  kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wobec tego na podstawie powyższego przepisu przedsiębiorca ma prawo czynsz za najem mieszkania i opłaty za media zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli wykaże celowość poniesionego wydatku i związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ustawa o PIT nie określa jakie wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, wymienia jedynie co nie jest tym kosztem. Zatem ciężar dowodu i celowości poniesionego wydatku spoczywa na przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek udowodnić, że wynajęcie mieszkania w miejscowości, w której świadczy swoje usługi jest konieczne, że jest to wydatek racjonalnie uzasadniony i służy zabezpieczeniu źródła przychodu, jakim jest działalność gospodarcza.

 

            Aby wydatek spełniał kryteria zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu musi być właściwie udokumentowany. Organy podatkowe zwracają szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie poniesionych wydatków mających stanowić koszt uzyskania przychodu. Zgromadzone dowody nie mogą ograniczać się wyłącznie do posiadania przez przedsiębiorcę dowodów zawarcia umowy najmu w formie pisemnej, zapłaty za czynsz, energię czy gaz. Niezbędnym elementem w tym przypadku może okazać się posiadanie faktur lub innych dowodów potwierdzających faktyczne wykonywanie usług w miejscowości, w której przedsiębiorca wynajął mieszkanie. Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 listopada 2018 roku, nr 0115-KDIT3.4011.454.2018.1.AK.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?