Skip to main content

Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania nadal trzeba wysłać do urzędu skarbowego

Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania nadal trzeba wysłać do urzędu skarbowego

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS są zwolnione z obowiązku złożenia w skarbówce sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania – piszą w Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu oraz Łukasz Drożdżowski, radca prawny.

Jak przypominają Eksperci wraz z wprowadzeniem nowych zasad składania rocznych dokumentów finansowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, powstało powszechne przekonanie o uchyleniu obowiązku wysyłania przez podatników CIT jakichkolwiek dokumentów finansowych do właściwych urzędów skarbowych w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansoweg. Na przeszkodzie takiemu rozumowaniu stoi jednak aktualne brzmienie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Przepis ten stanowi co prawda, że obowiązek przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jednak w dalszym ciągu, zgodnie z jego treścią, spółki zobowiązane są przesłać do urzędu skarbowego odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.

Marek Sporny, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy,BDO Biuro Poznań

 

czytaj więcej

 

Polecamy najblizsze szkolenia

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?