Skip to main content

Dla rezydencji podatkowej spółki nie ustala się ośrodka interesów gospodarczych

Dla rezydencji podatkowej spółki nie ustala się ośrodka interesów gospodarczych  

   O rezydencji podatkowej spółki decyduje miejsce jej siedziby albo faktyczne miejsce sprawowania zarządu.

    Z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT wynika, że gdy spółka ma siedzibę lub zarząd w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że musi ona w Polsce rozliczyć wszystkie swoje dochody zarówno te osiągnięte w Polsce jak i za granicą. W sytuacji odwrotnej gdy spółka nie posiada siedziby ani zarządu w Polsce ale osiągnęła tutaj dochód to rozlicza się z tego dochodu w polskim urzędzie skarbowym, a więc podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

    Za siedzibę spółki uznaje się zwykle adres, pod którym zarejestrowano spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast dla oceny, gdzie spółka sprawuje zarząd istotne jest faktyczne miejsce wykonywania czynności, w tym podejmowanie decyzji biznesowych. Kluczowe znaczenie ma miejsce gdzie zostały opracowane przez fachowy personel analizy w celu podjęcia tych decyzji.

    Ministerstwo Finansów uważa, że zarządzanie może odbywać się na „odległość” i podtrzymuje, że dla miejsca zarządu ważne jest to, gdzie dokumenty zostały zebrane, przygotowane i ostatecznie przetworzone w celu podjęcia decyzji oraz gdzie prowadzone są bieżące sprawy  podmiotu.

    Pogląd taki wyraził również NSA w wyroku z 18.11.2016 r., sygn. II FSK 2475/14 „wykładnia językowa zwrotu "miejsce jej faktycznego zarządu" w rozumieniu art. 4 ust. 4 umowy prowadzi do wniosku, że owym miejscem jest to, w którym odbywa się faktyczne zarządzanie podmiotem, podejmowane są decyzje w kluczowych dla podmiotu sprawach, a więc mające istotne dla podmiotu tego znaczenie zarówno z ekonomicznego, jak i funkcjonalnego punktu widzenia”. 

    Zatem ustalając rezydencję podatkową spółki nie uwzględnia się posiadania ośrodka interesów gospodarczych (życiowych) ani długości pobytu w danym kraju.

 

Lidia Rubińska - Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy

 

Polecamy najbliższe szkolenia podatkowe

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

Stacjonarne      Łódź
  19.04.2024 -         19.04.2024

  720.00 + VAT
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2024r.

Stacjonarne      Opole
  22.04.2024 -         22.04.2024

  680.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Warszawa
  22.04.2024 -         23.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT, przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur

Stacjonarne      Kraków
  23.04.2024 -         23.04.2024

  720.00 + VAT
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Wrocław
  29.04.2024 -         30.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych. Szkolenie dwudniowe.

Stacjonarne      Olsztyn
  15.05.2024 -         16.05.2024

  2790.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         27.05.2024

  760.00 + VAT
Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1520.00 + VAT
Strony 12wszystkich 18

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?