Skip to main content

Sprzedaż praw majątkowych nie zawsze przychodem z zysków kapitałowych

Sprzedaż praw majątkowych nie zawsze przychodem z zysków kapitałowych

Z art.7 b ust. 1 ustawy o CIT wynika, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16 b ust. 1 pkt 4-7 z wyłączeniem licencji oraz praw wytworzonych przez samego przedsiębiorcę.

    Zatem warunkiem zaliczenia do przychodów z zysków kapitałowych należności otrzymanej ze sprzedaży praw majątkowych jest nabycie tych praw od innego podmiotu. Z kolei sprzedaż autorskich praw majątkowych wytworzonych przez przedsiębiorcę we własnym zakresie nie stanowi przychodów z zysków kapitałowych lecz przychód z innych źródeł.

    Podobnie do zysków kapitałowych należy zakwalifikować przychody ze sprzedaży praw majątkowych, które zostały zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych, a więc te, które można amortyzować. Na podstawie art. 16 b ust.1 w/w ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art.16 c nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez przedsiębiorcę do działalności gospodarczej.

    A więc prawa majątkowe, nie ujęte w wartościach niematerialnych i prawnych nie podlegają amortyzacji, a więc kwota uzyskana z ich sprzedaży będzie przychodem z innych źródeł, a nie z zysków kapitałowych.

    Powyższe stanowisko prezentuje wyrok WSA w Rzeszowie z 9 października 2018 r., sygn. ISA/Rz 740/18, w którym czytamy „ przychody z zysków kapitałowych ze zbycia autorskich praw majątkowych, urzeczywistniają się nie w razie zbycia jakichkolwiek takich praw, lecz tylko takich, które są zarazem wartościami niematerialnymi i prawnymi, i spełniają przesłanki do ich amortyzacji, określone w art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p.”

 

Lidia Rubińska - Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?