Skip to main content

CIT: Wydatki na odzież służbową z logo podatnika

Wydatki na odzież służbową z logo podatnika

 

Wydatki związane z zakupem odzieży z logo podatnika należy analizować na gruncie ogólnych przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT czyli powinny to być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

 

Należy jednak odróżnić pojęcie „reprezentacji” od pojęcia „reklamy”, czyli działania celowego służącego np. promowaniu, utrwalaniu oraz rozpowszechnianiu wizerunku podatnika. Przekazanie pracownikom odzieży z logo powoduje, że odzież taka ma charakter odzieży służbowej, a nie osobistej. Jeżeli logo podatnika jest tylko tymczasowo umieszczone na odzieży służbowej wydatki związane z jej zakupem również mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodów z zastrzeżeniem jednak, że odzież ta stanowić będzie strój służbowy a zasady jej używania będą określone w odpowiednich regulaminach.

 

Odzież biznesowa zakupiona przez podatników powinna, zgodnie z obowiązującymi regulaminami,  być wykorzystywana tylko i wyłącznie do celów służbowych, w godzinach pracy oraz podczas wykonywania czynności służbowych. Wydatki związane z nabyciem przez podatników odzieży biznesowej, będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącalne zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT w dniu ich poniesienia. 

 

Joanna Litwińska - ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?