Skip to main content

Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

 

Przepisy dopuszczają zawieranie umów o świadczenie usług o charakterze doradczo – konsultacyjnym i nie sprzeciwiają się temu również organy skarbowe.

 

Wynagrodzenie przedsiębiorcy, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zawarł ze spółką umowę o świadczenie usługna podstawie, której świadczy dla spółki usługi wdrażania technologii cyfrowej oraz stałe konsultacje związane z dostarczanym projektem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia z tytułu nabytych usług od konsultanta na podstawie umowy o świadczenie usług, ponieważ usługi te są wykonywane w ramach działalności gospodarczej i obie strony umowy są podatnikami podatku VAT.

 

Przykładowa umowa o świadczenie usług powinna m.in. zobowiązywać konsultanta do świadczenia usług z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Konsultant powinien świadczyć usługi w miejscu wybranym przez siebie, może być  uprawniony do korzystania z pomocy współpracowników, umowa może określać wynagrodzenie ustalone na warunkach stabilności ale jednocześnie elastyczności, wynagrodzenie to powinno być wypłacane za każdą godzinę faktycznie poświęconego czasu na wykonywanie usług.

 

W ocenie organów skarbowych, jeśli umowa o świadczenie usług nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze wynagrodzenie z takiej umowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług konsultacyjnych i doradczych.

 

Według linii interpretacyjnej w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z 4 stycznia 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.586.2018.6.IZ, czytamy, że jeżeli „ z okoliczności sprawy wynika, że usługi konsultacyjne i doradcze świadczone przez przedsiębiorcę wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (…) stwierdzić należy, że z uwagi na wypełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług realizowanych przez przedsiębiorcę na podstawie Umowy o Świadczeniu Usług, pod warunkiem nie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 88 ustawy, (…) przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do odliczenia podatku VAT”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najblizsze szkolenia z tematyki podatku VAT

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Uniejów
  05.08.2024 -         07.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Krynica Zdrój
  19.08.2024 -         21.08.2024

  2990.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JSFP. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  20.09.2024 -         20.09.2024

  720.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Gdańsk
  24.09.2024 -         25.09.2024

  1520.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  24.09.2024 -         25.09.2024

  1520.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025. Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  30.09.2024 -         02.09.2024

  3490.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Stacjonarne      Katowice
  21.10.2024 -         21.10.2024

  720.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?