Skip to main content

Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

 

Przepisy dopuszczają zawieranie umów o świadczenie usług o charakterze doradczo – konsultacyjnym i nie sprzeciwiają się temu również organy skarbowe.

 

Wynagrodzenie przedsiębiorcy, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zawarł ze spółką umowę o świadczenie usługna podstawie, której świadczy dla spółki usługi wdrażania technologii cyfrowej oraz stałe konsultacje związane z dostarczanym projektem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia z tytułu nabytych usług od konsultanta na podstawie umowy o świadczenie usług, ponieważ usługi te są wykonywane w ramach działalności gospodarczej i obie strony umowy są podatnikami podatku VAT.

 

Przykładowa umowa o świadczenie usług powinna m.in. zobowiązywać konsultanta do świadczenia usług z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Konsultant powinien świadczyć usługi w miejscu wybranym przez siebie, może być  uprawniony do korzystania z pomocy współpracowników, umowa może określać wynagrodzenie ustalone na warunkach stabilności ale jednocześnie elastyczności, wynagrodzenie to powinno być wypłacane za każdą godzinę faktycznie poświęconego czasu na wykonywanie usług.

 

W ocenie organów skarbowych, jeśli umowa o świadczenie usług nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze wynagrodzenie z takiej umowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług konsultacyjnych i doradczych.

 

Według linii interpretacyjnej w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z 4 stycznia 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.586.2018.6.IZ, czytamy, że jeżeli „ z okoliczności sprawy wynika, że usługi konsultacyjne i doradcze świadczone przez przedsiębiorcę wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (…) stwierdzić należy, że z uwagi na wypełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług realizowanych przez przedsiębiorcę na podstawie Umowy o Świadczeniu Usług, pod warunkiem nie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 88 ustawy, (…) przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do odliczenia podatku VAT”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najblizsze szkolenia z tematyki podatku VAT

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT, przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur

Stacjonarne      Kraków
  23.04.2024 -         23.04.2024

  720.00 + VAT
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Wrocław
  29.04.2024 -         30.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych. Szkolenie dwudniowe.

Stacjonarne      Olsztyn
  15.05.2024 -         16.05.2024

  2790.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         27.05.2024

  760.00 + VAT
Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1520.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT
Strony 12wszystkich 15

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?