Skip to main content

CIT, PIT: Czy stawki amortyzacji można obniżyć wstecz

Czy stawki amortyzacji można obniżyć wstecz

 

Podatnicy przed rozpoczęciem amortyzacji dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji (metodę liniową lub degresywną) a wybraną metodę stosują do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W trakcie amortyzacji nie jest możliwa zmiana metody amortyzacji natomiast możliwe jest obniżenie lub późniejsze podwyższenia stawki amortyzacyjnej. Zmiana stawek możliwa jest tylko w przypadku metody liniowej. Przykładowo środek trwały w dalszym ciągu jest amortyzowany za pomocą metody liniowej, a zmianie ulega jedynie wysokość stawki amortyzacyjnej (zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT lub art. 22i ust. 5 ustawy o PIT). Decyzję o obniżeniu stawek podejmuje podatnik. Z brzmienia przepisów, wynika że obniżenia stawek amortyzacyjnych przy stosowaniu metody liniowej podatnicy mogą dokonać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji lub od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Wątpliwości pojawiły się w związku z brzmieniem powyższego przepisu. Czy słowo "następny" należy rozumieć każdy następny po obecnym (bieżącym) roku podatkowym. W przywołanym przepisie art. 16i ust. 5 zd. 2 ustawy o CIT nie zostało bowiem określone, że zmiana ta musi następować od pierwszego miesiąca roku podatkowego następnego po roku bieżącym. W szczególności nie zostało zastrzeżone, że zmian stawek amortyzacji nie wolno dokonywać wstecz.

 

Powyższe wątpliwości rozstrzygnął WSA w Warszawie uznając, że w przywołanym przepisie art. 16i ust. 5 zd. 2 ustawy o CIT nie zostało określone, że zmiana ta musi następować od pierwszego miesiąca roku podatkowego następnego po roku bieżącym. W szczególności nie zostało zastrzeżone, że zmian stawek amortyzacji nie wolno dokonywać wstecz. Jest to dość precedensowy wyrok, w którym sąd zgodził się, że podatnicy mogą dokonywać obniżki stawek amortyzacji wstecz, mimo że środek trwały został wprowadzony już do ewidencji. Obniżki można dokonać począwszy od miesiąca wprowadzenia środka trwałego do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego po roku podatkowym, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji (sygn. III SA/Wa 566/18).

 

Joanna Litwińska - ekspert podatkowy

 

Najliższe szkolenia z zakresu środków trwałych

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Kraków
  20.08.2024 -         22.08.2024

  2290.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  05.09.2024 -         05.09.2024

  720.00 + VAT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?