Skip to main content

Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

 

   Przepisy podatkowe zezwalają na stosowanie podwyższonych lub obniżonych stawek amortyzacyjnych albo na ich rezygnację.

 

   Na podstawie art. 16 i ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedsiębiorcy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych określone w Wykazie stawek mogą być także obniżane. Ustawa nie określa do jakiej wysokości przedsiębiorca może obniżyć stawkę amortyzacyjną.

 

   Wydaje się, że nie jest również wymagane uzasadnienie dla obniżenia stawki amortyzacyjnej. Z art. 16 i ust. 3 w/w ustawy wynika, że w większym stopniu wskazane jest uzasadnienie przyczyny powodującej podwyższenie stawki amortyzacyjnej niż jej obniżenie.

 

   Zastosowanie stawki podwyższonej powoduje przyspieszenie amortyzacji środka trwałego. Zatem podwyższenie dotyczy środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybkie zużycie albo takich, które są poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Organy skarbowe w swych interpretacjach popierają pogląd, że podatnicy mogą obniżać stawki amortyzacyjne do dowolnej wysokości, w tym do 0%.

 

   W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2018 roku, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.417.2018.1.MBD, czytamy, „przepis ten wyraża generalną zasadę zezwalającą podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do środków trwałych. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych obostrzeń, w szczególności nie wskazuje w jakichkolwiek regulacjach obowiązujących w zakresie p.d.o.p., minimalnego poziomu stawek amortyzacyjnych, które mogłyby być zastosowane przez podatnika w przypadku ich obniżenia. W konsekwencji brak jest jakiegokolwiek limitu, do którego podatnik może obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych, co pozwala na dowolne ustalenie ich poziomu, przy założeniu, że będą one nie wyższe niż stawki określone w Wykazie”.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najliższe szkolenia z zakresu środków trwałych

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Kraków
  20.08.2024 -         22.08.2024

  2290.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  05.09.2024 -         05.09.2024

  720.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?