Skip to main content

CIT: Wydatki na imprezę firmową jako koszt podatkowy

Wydatki na imprezę firmową jako koszt podatkowy

 

Poniesione przez podatników wydatki związane z organizowaniem przez podatników wszelkiego rodzaju imprez firmowych aby mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów muszą mieć określony cel. Jeżeli wydatki poniesione w związku z organizacją tychże imprez będą miały na celu integrację, poprawę atmosfery, komunikacji a tym samym podniesienie efektywności pracowników, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Powyższe przesłanki nadal podkreśla Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2019 r., „Jeśli więc charakter spotkania uwzględnia budowanie pozytywnych relacji między samymi pracownikami lub między pracodawcą a pracownikami w sposób mogący faktycznie przyczynić się do zwiększenia przychodów podatnika, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła jego przychodów to wydatek taki można uznać za koszt uzyskania przychodów” (znak 0111-KDIB2-1.4010.515.2018.5.JK). Okoliczności te pokazują, że istnieje pośredni związek między przychodami podatników a wydatkami na organizację imprez. Celem organizowanej imprezy nie może być natomiast kreowanie wizerunku podatnika na zewnątrz, a w szczególności w relacjach z klientami.

 

W związku z powyższym ryzykiem uznania, że celem organizowanej imprezy jest kreowanie pozytywnego wizerunku, czyli tzw. reprezentacja należy również określić krąg potencjalnych odbiorców organizowanych imprez. Jeżeli krąg potencjalnych uczestników, wśród których są obok pracowników, byłych pracowników, ich rodzin, pracowników agencji pracy tymczasowej, współpracujący z podatnikiem oraz klienci wskazywać może, że związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a ewentualnym przychodem jest zbyt odległy i niepewny, aby móc określić go jako bezpośredni, czy też ściśle związany z prowadzoną działalnością. Nie można bowiem skutecznie wywodzić, że zaproszenie na piknik osób, które nie są pracownikami spółki, jest konieczne i niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?