Skip to main content

Odliczenie podatku należnego przy zakupie kasy rejestrującej

W związku z wprowadzeniem od 1 maja 2019 r. do sprzedaży kas online ustawodawca w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) dokonał zmiany treści art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

 

Zgodnie z jego treścią: podatnicy, u których:

 

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

 

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

 

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

 

W wyniku tej zmiany nabywając kasy online od 1 maja 2019 r., uprawnieni podatnicy mają możliwość odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej od podatku należnego. Natomiast, gdy kwota zwracana przez urząd skarbowy (700 zł) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy podatnika, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe.

 

Inaczej mówiąc podatnik nabywając kasę online może obecnie kwotę 700 zł za każdą kasę odliczyć od podatku należnego, a gdy tego podatku zabraknie, może wykazać nadwyżkę do przeniesienia lub do zwrotu w proporcji określonej przez podatnika.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy najbliższe warsztaty

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?