Skip to main content

Płatność przez telefon a moment powstania przychodu

Płatność przez telefon a moment powstania przychodu

 

W niektórych przypadkach płatności za usługi mogą być dokonywane żetonami albo z użyciem wirtualnych impulsów, np. przez aplikację w telefonie komórkowym.

 

Zarówno żetony jak i wirtualne impulsy stanowią zapłatę z góry za usługę i uprawniają klienta do skorzystania z usługi od razu lub w późniejszym terminie. Należności otrzymane przez usługodawcę za świadczone usługi stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej.

 

W ustawach o podatku dochodowym za datę powstania przychodu uważa się m.in. dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury, uregulowania należności.  Zdaniem organów skarbowych o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

 

Żetony jak i wirtualne impulsy uprawniają do skorzystania z usługi od razu lub w okresie późniejszym. Przedsiębiorca wystawi fakturę z chwilą dokonania płatności przez klienta, ponieważ zarówno żetony jak i wirtualne impulsy są zapłatą z góry za usługę. Wobec tego przychód u przedsiębiorcy powstaje z chwilą płatności żetonem, użycia aplikacji mobilnej lub karty kredytowej, a nie w momencie wykonania usługi.

 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.48.2018.3.BJ, należy stwierdzić, że żetony jak i wirtualne impulsy stanowią zapłatę z góry za usługę mycia i uprawniają klienta do skorzystania z usługi od razu lub w późniejszym okresie. Zapłata ta ma ostateczny i definitywny charakter. Wobec tego, pieniądze otrzymane przez usługodawcę tytułem należności za świadczone przez niego usługi stanowią przychód podatkowy w dacie uregulowania tej należności, a nie w późniejszej dacie wykonania usługi”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?