Skip to main content

Pojazdy elektryczne – od kiedy obowiązują wyższe limity?

Pojazdy elektryczne – od kiedy obowiązują wyższe limity?

 

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Energii w grudniu 2018 r., Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie przez Polskę korzystnej amortyzacji i akcyzy dla pojazdów elektrycznych uznając, że regulacje te nie stanowią pomocy publicznej. Jednakże wciąż istnieją niejasności

 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT (analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

  • 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348),
  • 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

 

Zastosowanie wyższych limitów dla pojazdów będących pojazdami elektrycznymi było uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej, czy podwyższony limit nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

 

Podkreślić jednak należy, że według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Energii z dnia 18 grudnia 2018 r. Komisja Europejska przekazała stronie polskiej stanowisko, w myśl którego regulacje proponowane w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie stanowią pomocy publicznej i dopuszczone jest ich stosowanie.

 

Jednakże jak wynika z art. 85 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych korzystniejsze limity stosuje się:

 

1) od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej oraz

2) w odniesieniu do pojazdów elektrycznych w rozumieniu niniejszej ustawy oddanych do używania po dniu określonym zgodnie z pkt 1.

 

Powyższe oznacza, że wyższe limity będą stosowane wyłącznie w stosunku do samochodów oddanych do używania po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej. Podkreślenia wymaga również, że poza informacją na stronie Ministerstwa Energii, brak jest treści decyzji na stronach Komisji Europejskiej.  Należałoby więc przyjąć, że poza przekazaniem stronie polskiej stanowiska Komisji nie doszło jeszcze do jej ogłoszenia.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?